eGospodarka.pl
bezp豉tny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi P這ty › Kompleksowa obs逝ga bankowa bud瞠tu Gminy P這ty oraz podleg造ch gminnych jednostek organizacyjnychOg這szenie z dnia 2020-02-21

Og這szenie nr 510032494-N-2020 z dnia 21-02-2020 r.

Gmina P這ty: Kompleksowa obs逝ga bankowa bud瞠tu Gminy P這ty oraz podleg造ch gminnych jednostek organizacyjnych

OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - Us逝gi

Zamieszczanie og這szenia:

obowi您kowe

Og這szenie dotyczy:

zam闚ienia publicznego

Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

nie

Zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych:

tak
Numer og這szenia: 638491-N-2019

Og這szenie o zmianie og這szenia zosta這 zamieszczone w Biuletynie Zam闚ie Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina P這ty, Krajowy numer identyfikacyjny 85718232420000, ul. Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 P這ty, woj. zachodniopomorskie, pa雟two Polska, tel. 913 851 415, e-mail i.majewska@ploty.pl, faks 913 851 866.
Adres strony internetowej (url): www,bip.ploty.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO:

Administracja samorz康owa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego:

Kompleksowa obs逝ga bankowa bud瞠tu Gminy P這ty oraz podleg造ch gminnych jednostek organizacyjnych

Numer referencyjny(je瞠li dotyczy):

ZP,271,13.2019,IM

II.2) Rodzaj zam闚ienia:

Us逝gi

II.3) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:

Kompleksowa obs逝ga bankowa bud瞠tu Gminy P這ty i jej jednostek organizacyjnych, która obejmuje w szczególno軼i: - Otwarcie, prowadzenie i likwidacj rachunków bankowych, w tym: 1) rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych bud瞠tu Gminy P這ty;2)rachunków podstawowych i pomocniczych jednostek organizacyjnych Gminy P這ty, w tym 7 jednostek bud瞠towych: a) O鈔odek Pomocy Spo貫cznej w P這tach; b) Szko豉 Podstawowa Nr 1 w P這tach; c) Szko豉 Podstawowa Nr 2 w P這tach; d) Szko豉 Podstawowa w Mechowie; e) Szko豉 Podstawowa w Modlimowie; f) Przedszkole Miejskie w P這tach; g) Zak豉d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w P這tach. Us逝ga bankowo軼i elektronicznej, Wp豉ty i wyp豉ty gotówkowej, realizacja przelewów (elektronicznych i papierowych), Wydawanie kart p豉tniczych i obs逝ga dokonywanych nimi transakcji, Us逝ga Systemu Masowych P豉tno軼i Przychodz帷ych (MPP), Sporz康zanie wyci庵ów bankowych, Udzielenie kredytów obrotowych krótkoterminowych w rachunku bie膨cym bud瞠tu Gminy P這ty na pokrycie wyst瘼uj帷ego w ci庵u roku przej軼iowego deficytu bud瞠tu gminy, Lokowanie wolnych 鈔odków pieni篹nych na lokatach typu overnight, Zapewnienie przez Wykonawc obs逝gi kasowej w co najmniej jednym oddziale lub placówce bankowej na terenie Miasta P這ty, Zapewnienie doradcy bankowego dla Zamawiaj帷ego, Wydawanie za鈍iadcze, opinii i innych dokumentów (zestawie i raportów) w zakresie prowadzonej obs逝gi bankowej. Szczegó這wy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.4) Informacja o cz窷ciach zam闚ienia:
Zam闚ienie by這 podzielone na cz窷ci:

nie

II.5) G堯wny Kod CPV: 66110000-4


Dodatkowe kody CPV: 66112000-8, 66113000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Og這szenie dotyczy zako鎍zenia dynamicznego systemu zakup闚

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 22/01/2020
IV.2) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia

Warto嗆 bez VAT 382854.27
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawc闚 z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawc闚 z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

Zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Bank Spó責zielczy w Wolinie Oddzia w P這tach
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 2
Kod pocztowy: 72-310
Miejscowo嗆: P這ty
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc:

tak

Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 354400.00
Oferta z najni窺z cen/kosztem 354400.00
Oferta z najwy窺z cen/kosztem 560480.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Warto嗆 lub procentowa cz窷 zam闚ienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAM紟IENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGΜSZENIA, ZAM紟IENIA Z WOLNEJ R艼I ALBO ZAPYTANIA O CEN


IV.9.1) Podstawa prawna

Post瘼owanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Nale篡 poda uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja郾i, dlaczego udzielenie zam闚ienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


bezp豉tny program PIT 2019

Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.