eGospodarka.pl
bezp豉tny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cz這pa › Przew霩 dzieci do Publicznego przedszkola, Szko造 Podstawowej w Cz這pie w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.Og這szenie z dnia 2019-02-07

Og這szenie nr 510024466-N-2019 z dnia 07-02-2019 r.

Miasto i Gmina Cz這pa: Przewóz dzieci do Publicznego przedszkola, Szko造 Podstawowej w Cz這pie w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - Us逝gi

Zamieszczanie og這szenia:

obowi您kowe

Og這szenie dotyczy:

zam闚ienia publicznego

Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

nie

Zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych:

tak
Numer og這szenia: 656892-N-2018

Og這szenie o zmianie og這szenia zosta這 zamieszczone w Biuletynie Zam闚ie Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto i Gmina Cz這pa, Krajowy numer identyfikacyjny 57079149000000, ul. ul. Strzelecka 2, 78-630 Cz這pa, woj. zachodniopomorskie, pa雟two Polska, tel. 67 259 10 69, e-mail umig@czlopa.pl, faks 672 591 065.
Adres strony internetowej (url): www.bip.czlopa.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO:

Administracja samorz康owa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego:

Przewóz dzieci do Publicznego przedszkola, Szko造 Podstawowej w Cz這pie w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Numer referencyjny(je瞠li dotyczy):

IGOS.271.2.2018

II.2) Rodzaj zam闚ienia:

Us逝gi

II.3) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ呇 I: Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szko造 Podstawowej w Cz這pie w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku na trasie Cz這pa - Jelenie - Cz這pa. Przedmiotem zamówienia jest dowo瞠nie uczniów autobusem do szkó i przedszkola w Cz這pie w dni nauki szkolnej w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. Ilo軼iowy wykaz uczniów dowo穎nych z poszczególnych miejscowo軼i do przedszkola, szko造 podstawowej i gimnazjum okre郵ono w za陰czniku Nr 5 do SIWZ. Dowo瞠nie uczniów odbywa si b璠zie na trasie: Cz這pa - Jelenie przystanek - Mirad - Golin - Za這m przystanek - Cz這pa szko豉 - Cz這pa przedszkole dwa razy dziennie ( 陰cznie 82 km dziennie, 184 dni w okresie trwania zamówienia) 軼i郵e wg rozk豉du jazdy ustalonego przez Zamawiaj帷ego. Wykonawcy zabrania si 陰czenia przewozów szkolnych z przewozem innych osób za wyj徠kiem rodziców lub prawnych opiekunów dzieci doje盥瘸j帷ych. Rozk豉d jazdy, wg którego b璠 鈍iadczone us逝gi przewozowe, zostanie ustalony do potrzeb planów lekcyjnych i nie b璠zie móg by zmieniany bez uzgodnienia z Zamawiaj帷ym. CZ呇 II: Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola w Cz這pie i Szko造 Podstawowej w Cz這pie w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku na trasie Cz這pa - Miel璚in - Wo這we Lasy - Cz這pa. Przedmiotem zamówienia jest dowo瞠nie dzieci autobusem do Przedszkola Publicznego w Cz這pie i Szko造 Podstawowej w Cz這pie w dni nauki szkolnej w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. Ilo軼iowy wykaz dzieci dowo穎nych z poszczególnych miejscowo軼i okre郵ono w za陰czniku Nr 5 do SIWZ. Dowo瞠nie dzieci odbywa si b璠zie na trasach: trasa poranna: Cz這pa - Miel璚in -- Wo這we Lasy - Jaglice - Drzonowo - Trzebin - Cz這pa szko豉 - Cz這pa przedszkole, trasa popo逝dniowa: Cz這pa szko豉 - Cz這pa przedszkole - Trzebin - Drzonowo Wa貫ckie - Jaglice - Wo這we Lasy -- Miel璚in - Cz這pa jeden raz dziennie ( 陰cznie 72 km dziennie, 184 dni w okresie trwania zamówienia) 軼i郵e wg rozk豉du jazdy ustalonego przez Zamawiaj帷ego. Wykonawcy zabrania si 陰czenia przewozów szkolnych z przewozem innych osób za wyj徠kiem rodziców lub prawnych opiekunów dzieci doje盥瘸j帷ych. Rozk豉d jazdy, wg którego b璠 鈍iadczone us逝gi przewozowe, zostanie ustalony do potrzeb planów lekcyjnych i nie b璠zie móg by zmieniany bez uzgodnienia z Zamawiaj帷ym. CZE汎 III: Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola w Cz這pie i Szko造 Podstawowej w Cz這pie w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku na trasie: 1. Cz這pa - Szczuczarz - D逝sko - Dzwonowo - Cz這pa Przedsz. - Cz這pa Szko豉 2. Cz這pa - Bukowo - Kr徙iel - Na喚cze - Czaplice - Cz這pa Przedsz. - Cz這pa Szko豉 3. Cz這pa - Pieczyska - Pieczyska skl. - Przelewice - Drzonowo - Cz這pa Przedsz. 4. Cz這pa - Trzebin - Pieczyska - Pieczyska skl. - Przelewice - Drzonowo - Cz這pa Przedsz. - Cz這pa Szko豉 ( raz dziennie - odwozy )) ㄠcznie 187 km, 184 dni w okresie trwania zamówienia 軼i郵e wg rozk豉du jazdy ustalonego przez Zamawiaj帷ego. Wykonawcy zabrania si 陰czenia przewozów szkolnych z przewozem innych osób za wyj徠kiem rodziców lub prawnych opiekunów dzieci doje盥瘸j帷ych. Rozk豉d jazdy, wg którego b璠 鈍iadczone us逝gi przewozowe, zostanie ustalony do potrzeb planów lekcyjnych i nie b璠zie móg by zmieniany bez uzgodnienia z Zamawiaj帷ym. CZ呇 IV: Zakup biletów miesi璚znych dla uczniów Szko造 Podstawowej w Cz這pie w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 r. Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesi璚znych dla uczniów na przejazd 鈔odkami komunikacji publicznej w dni nauki szkolnej do Szko造 Podstawowej w Cz這pie w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019r. z wy陰czeniem dni wolnych od zaj耩 szkolnych, wg nast瘼uj帷ego wykazu: 1. Z miejscowo軼i Wo這we Lasy i z powrotem - 32 uczniów. 2. Z miejscowo軼i Jaglice i z powrotem - 13 uczniów; 3. Z miejscowo軼i Drzonowo Wa貫ckie i z powrotem - 4 uczniów; 4. Z miejscowo軼i Miel璚in i z powrotem - 44 uczniów; 5. Z miejscowo軼i Drzonowo i z powrotem - 16 uczniów; 6. Z miejscowo軼i Pieczyska i z powrotem - 15 uczniów. 7. Z miejscowo軼i Przelewice i z powrotem - 12 uczniów. ㄠczna liczba przewo穎nych uczniów razem: 136. Podana liczba uczniów obj皻a dowozem jest aktualna na dzie udzielenia zamówienia publicznego i w trakcie trwania umowy mo瞠 ulec zmianie w zale積o軼i od ilo軼i uczniów ucz瘰zczaj帷ych do placówek o鈍iatowych po這穎nych na terenie Gminy Cz這pa, których nale篡 obj望 dowozem. Zamawiaj帷y zastrzega dowóz uczniów autobusami sprawnymi technicznie i z wa積ymi badaniami technicznymi.

II.4) Informacja o cz窷ciach zam闚ienia:
Zam闚ienie by這 podzielone na cz窷ci:

tak

II.5) G堯wny Kod CPV: 60000000-8


Dodatkowe kody CPV: 60130000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Og這szenie dotyczy zako鎍zenia dynamicznego systemu zakup闚

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

CZ呇 NR: 1

NAZWA: Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szko造 Podstawowej w Cz這pie w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku na trasie Cz這pa - Jelenie - Cz這pa.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 02/01/2019
IV.2) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia

Warto嗆 bez VAT 74042.96
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawc闚 z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawc闚 z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

Zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsi瑿iorstwo Wielobran穎we Tomasz Dul
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kopernika 1
Kod pocztowy: 78-630
Miejscowo嗆: Cz這pa
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc:

tak

Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 79966.40
Oferta z najni窺z cen/kosztem 79966.40
Oferta z najwy窺z cen/kosztem 89622.72
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Warto嗆 lub procentowa cz窷 zam闚ienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZ呇 NR: 2

NAZWA: Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola w Cz這pie i Szko造 Podstawowej w Cz這pie w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku na trasie Cz這pa - Miel璚in - Wo這we Lasy - Cz這pa.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 02/01/2019
IV.2) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia

Warto嗆 bez VAT 61946.67
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawc闚 z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawc闚 z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

Zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsi瑿iorstwo Wielobran穎we Tomasz Dul
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kopernika 1
Kod pocztowy: 78-630
Miejscowo嗆: Cz這pa
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc:

tak

Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 66902.40
Oferta z najni窺z cen/kosztem 66902.40
Oferta z najwy窺z cen/kosztem 78693.12
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Warto嗆 lub procentowa cz窷 zam闚ienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZ呇 NR: 3

NAZWA: Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola w Cz這pie i Szko造 Podstawowej w Cz這pie w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku na trasie: 1. Cz這pa - Szczuczarz - D逝sko - Dzwonowo - Cz這pa Przedsz. - Cz這pa Szko豉 2. Cz這pa - Bukowo - Kr徙iel - Na喚cze - Czaplice - Cz這pa Przedsz. - Cz這pa Szko豉 3. Cz這pa - Pieczyska - Pieczyska skl. - Przelewice - Drzonowo - Cz這pa Przedsz. 4. Cz這pa - Trzebin - Pieczyska - Pieczyska skl. - Przelewice - Drzonowo - Cz這pa Przedsz. - Cz這pa Szko豉

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 02/01/2019
IV.2) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia

Warto嗆 bez VAT 130622.96
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawc闚 z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawc闚 z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

Zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsi瑿iorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 54
Kod pocztowy: 78-630
Miejscowo嗆: Wa販z
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc:

tak

Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 141072.80
Oferta z najni窺z cen/kosztem 141072.80
Oferta z najwy窺z cen/kosztem 204383.52
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Warto嗆 lub procentowa cz窷 zam闚ienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZ呇 NR: 4

NAZWA: Zakup biletów miesi璚znych dla uczniów Szko造 Podstawowej w Cz這pie w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 r.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 02/01/2019
IV.2) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia

Warto嗆 bez VAT 129529.33
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawc闚 z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawc闚 z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

Zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsi瑿iorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 54
Kod pocztowy: 78-630
Miejscowo嗆: Wa販z
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc:

tak

Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 139892.00
Oferta z najni窺z cen/kosztem 139892.00
Oferta z najwy窺z cen/kosztem 139892.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Warto嗆 lub procentowa cz窷 zam闚ienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAM紟IENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGΜSZENIA, ZAM紟IENIA Z WOLNEJ R艼I ALBO ZAPYTANIA O CEN


IV.9.1) Podstawa prawna

Post瘼owanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Nale篡 poda uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja郾i, dlaczego udzielenie zam闚ienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


bezp豉tny program PIT 2019

Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.