eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wilamowice › Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum Hecznarowic - Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kładki dla pieszych w ciągu ul. Krakowskiej w Hecznarowicach

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-02-17

Wilamowice: Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum Hecznarowic - Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kładki dla pieszych w ciągu ul. Krakowskiej w Hecznarowicach
Numer ogłoszenia: 48482 - 2012; data zamieszczenia: 17.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 308 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wilamowice, ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice, woj. śląskie, tel. (033) 845 74 12, faks (033) 845 74 11.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum Hecznarowic - Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kładki dla pieszych w ciągu ul. Krakowskiej w Hecznarowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum Hecznarowic - Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kładki dla pieszych w ciągu ul. Krakowskiej w Hecznarowicach. W ramach zamówienia wykonać należy: 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 2 Roboty ziemne 3 Poszerzenie drogi powiatowej wraz z wykonaniem poszerzenia 4 Wykonanie chodnika dla pieszych 5 Roboty odwodnieniowe 6 Roboty towarzyszące 7 Urządzenie bezpieczeństwa ruchu 8 Przebudowa ogrodzeń 9 Budowa kładki dla pieszych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20 - Roboty w zakresie budowy dróg 45.23.32.53 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45.22.11.13 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Operacja: Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum Hecznarowic jest realizowana w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, osi 4 Leader, działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 380114,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 260223,97

  • Oferta z najniższą ceną: 260223,97 / Oferta z najwyższą ceną: 515958,65

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.