Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-02-17

Wilamowice: Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum Hecznarowic - Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kładki dla pieszych w ciągu ul. Krakowskiej w Hecznarowicach

Numer ogłoszenia: 48482 - 2012; data zamieszczenia: 17.02.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 308 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wilamowice, ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice, woj. śląskie, tel. (033) 845 74 12, faks (033) 845 74 11.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum Hecznarowic - Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kładki dla pieszych w ciągu ul. Krakowskiej w Hecznarowicach.


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum Hecznarowic - Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kładki dla pieszych w ciągu ul. Krakowskiej w Hecznarowicach. W ramach zamówienia wykonać należy: 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 2 Roboty ziemne 3 Poszerzenie drogi powiatowej wraz z wykonaniem poszerzenia 4 Wykonanie chodnika dla pieszych 5 Roboty odwodnieniowe 6 Roboty towarzyszące 7 Urządzenie bezpieczeństwa ruchu 8 Przebudowa ogrodzeń 9 Budowa kładki dla pieszych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.31.20 - Roboty w zakresie budowy dróg
45.23.32.53 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45.22.11.13 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    tak, projekt/program: Operacja: Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum Hecznarowic jest realizowana w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, osi 4 Leader, działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.02.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 380114,54 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 260223,97


  • Oferta z najniższą ceną: 260223,97 / Oferta z najwyższą ceną: 515958,65


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI WILAMOWICE PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi WILAMOWICE »
więcej : Roboty w zakresie budowy dróg »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU