Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-03-17

Gdynia: WYSTAWKI Wiosenna zbiórka zbędnych sprzętów z gospodarstw domowych oraz innych odpadów wielkogabarytowych wystawionych przez mieszkańców miasta Gdyni w 2011 r

Numer ogłoszenia: 46946 - 2011; data zamieszczenia: 17.03.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 30420 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki", ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6244599, faks 058 6244661.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYSTAWKI Wiosenna zbiórka zbędnych sprzętów z gospodarstw domowych oraz innych odpadów wielkogabarytowych wystawionych przez mieszkańców miasta Gdyni w 2011 r.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zbiórka i wywóz z terenu miasta Gdyni wystawionych przez mieszkańców zbędnych sprzętów z gospodarstw domowych. Odpady zbierane będą z terenu przyległego do posesji - z chodników, podwórek, pergoli, ewentualnie (w sporadycznych przypadkach) do rozstawionych i oznakowanych kontenerów odkrytych. Przewiduje się zbiórkę następujących rodzajów odpadów: sprzęt RTV i AGD, meble, stolarka budowlana (okna, drzwi), armatura sanitarna, pozostałe o dużych gabarytach, w tym: dywany, kartony, skrzynki, opony oraz inne odpady, które mieszkańcy wystawią w ramach zbiórki. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania uzależnione od terytorium, jakie obejmuje:
Zadanie A - wystawka na terenie następujących dzielnic Gdyni: Śródmieście, Kamienna Góra, Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo, Orłowo, Mały Kack, Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowski - Demptowo, Pogórze, Obłuże;
Zadanie B - wystawka na terenie dzielnic: Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki, Witomino - Radiostacja, Witomino - Leśniczówka, Chwarzno, Wiczlini, Karwiny, Dąbrowa, Wielki Kack, Oksywie, Babie Doły;.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

90.00.00.00 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90.51.31.00 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1   

Nazwa: Zadania A - wystawka na terenie następujących dzielnic Gdyni: Śródmieście, Kamienna Góra, Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo, Orłowo, Mały Kack, Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie - Demptowo, Pogórze, Obłuże


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 97180,00


  • Oferta z najniższą ceną: 97180,00 / Oferta z najwyższą ceną: 104000,00


  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie B - wystawka w następujących dzielnicach Gdyni: Działki Leśne, Grabówek, Witomino - Radiostacja, Witomino - Leśniczówka, Chwarzno - Wiczlino, Karwiny, Dąbrowa, Wielki Kack, Oksywie, Babie Doły


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 99000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 87480,00


  • Oferta z najniższą ceną: 87480,00 / Oferta z najwyższą ceną: 87480,00


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z GDYNI PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Gdyni » więcej : Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU