Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2010-02-26

Borne Sulinowo: Eksploatacja sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy
Borne Sulinowo


Numer ogłoszenia: 42019 - 2010; data zamieszczenia: 26.02.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 25847 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3734125, faks 094 3734133.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Eksploatacja sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy
Borne Sulinowo.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie prac eksploatacyjnych oraz prac awaryjnych punktów i sieci oświetleniowych (377 punktów oświetleniowych):
1) Prace eksploatacyjne:
a. zarządzanie i prowadzenie ruchu urządzeń oświetleniowych;
b. wykonywanie zabiegów eksploatacyjnych niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt w tym oględzin w wymiarze min. 1/3 całości eksploatowanej sieci oświetleniowej w okresie rocznym oraz przeglądów w wymiarze min. 1/3 całości eksploatowanej sieci oświetleniowej w okresie rocznym;
c. regulacja urządzeń sterowniczych.
2) Prace awaryjne:
a. naprawa lub wymiana uszkodzonych odcinków kabli oświetleniowych;
b. naprawa lub wymiana uszkodzonych odcinków przewodów linii napowietrznej;
c. naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów układu zasilania
i sterowania oraz osprzętu;
d. naprawa lub wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych, osłon wnęk słupowych, wysięgników opraw oświetleniowych i opraw oświetleniowych;
e. wymiana uszkodzonych lub wyeksploatowanych źródeł światła;
f. wymiana uszkodzonych lub wyeksploatowanych oprawek, stateczników, kondensatorów oraz układów zapłonowych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

50.23.21.00 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
50.23.21.10 - Obsługa instalacji oświetlenia publicznego
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:  • Energooszczędne Systemy Oświetleniowe LUKSus mgr inż. Leszek Czukowicz, ul. Rybacka 17/1, 78-400 Szczecinek, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150000 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 96079


  • Oferta z najniższą ceną: 96079 / Oferta z najwyższą ceną: 114914


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI BORNE SULINOWO PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi BORNE SULINOWO » więcej : Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU