Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2013-10-08

Wołów: Zamówienie uzupełniające II-Wykonanie usług leśnych w Leśnictwie Dębno

Numer ogłoszenia: 409024 - 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Wołów, ul. Leśna 37, 56-100 Wołów, woj. dolnośląskie, tel. 071 3809361, faks 071 3809361 , strona internetowa www.wroclaw.lasy.gov.pl/wolow.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Skarb Państwa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające II-Wykonanie usług leśnych w Leśnictwie Dębno.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usług leśnych w Leśnictwie Dębno.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

77.20.00.00 - Usługi leśnictwa
.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki  • 1. Podstawa prawna


    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3,
    art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu


    Z uwagi na konieczność pilnego przygotowania powierzchni (wycięcie i uprzątnięcie powierzchni) pod budowę wału przeciwpowodziowego na rzece Odrze na mocy decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr33/11. Prace te nie były ujęte w planie pozyskania na 2013 rok. Nadleśnictwo Wołów zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego dla firmy ZULiT ACER Jacek Broniewicz, Straszowice 9, 56-100 Wołów. W/w firma wykonuje usługi leśne w leśnictwie Dębno w 2013 r. na podstawie przetargu nieograniczonego i umowy nr ZG5-2710/1/414/2012, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1   Nazwa: Zamówienie uzupelniające II - wykonywanie usług leśnych w Leśnictwie Dęno

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA  • ZULiT ACER Jacek Broniewicz, Straszowice 9, Wołów 56-100, kraj/woj. Polska.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WOŁOWA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Wołowie » więcej : Usługi leśnictwa »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU