eGospodarka.pl
bezp豉tny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Raczki › Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-t這cznej w miejscowo軼i Dowspuda (teren szko造)

To jest wynik przetargu. Zobacz tak瞠 tre嗆 przetargu, kt鏎ego dotyczy to og這szenieOg這szenie z dnia 2012-10-09

Raczki: Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-t這cznej w miejscowo軼i Dowspuda (teren szko造)
Numer og這szenia: 388794 - 2012; data zamieszczenia: 09.10.2012
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

Czy zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: tak, numer og這szenia w BZP: 285068 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zam闚ie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raczki, pl. Ko軼iuszki 14, 16-420 Raczki, woj. podlaskie, tel. 0-87 5685925, faks 0-87 5686410.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-t這cznej w miejscowo軼i Dowspuda (teren szko造).

II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane.

II.3) Okre郵enie przedmiotu zam闚ienia: 1) Przedmiotem zam闚ienia jest: Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-t這cznej w miejscowo軼i Dowspuda (teren szko造). 2) Zakres rob鏒 obj皻ych zam闚ieniem: Celem inwestycji jest uregulowanie gospodarki 軼iekowej na terenie Gminy Raczki, tj. zminimalizowanie niebezpiecznych zwi您k闚 przedostaj帷ych si do gruntu i w鏚 gruntowych wraz ze 軼iekami bytowo-gospodarczymi, a co za tym idzie poprawa stanu 鈔odowiska naturalnego i ochrona rzeki Rospuda. Zestawienie wielko軼i inwestycji. Sie kanalizacji sanitarnej : Rura PVC DN200 SN8 - 809,0 m Rura PVC DN250 SN8 - 177,0 m Rura PE100RC SDR17 DN90 - 446 m Studzienka PE DN1000 - 13 szt. Studzienka PP DN630 - 29 szt. Przepompowni sieciowa - 1 szt. Przecisk PERC DN315 - 18,0 m 3) Wykonawca przeprowadzi uruchomienie i rozruch kanalizacji 4) Wykonawca w ramach niniejszego zam闚ienia przeprowadzi przeszkolenie obs逝gi 5) Zam闚ienie zostanie w pe軟i zrealizowane z materia堯w i urz康ze wy陰cznie fabrycznie nowych, kt鏎e zapewni Wykonawca. Ponadto Wykonawca zapewni odpowiedni sprz皻 do wykonania niniejszego zam闚ienia. 6) Zamawiaj帷y wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jako軼i na zrealizowany przedmiot zam闚ienia, w tym na: a. wykonane roboty budowlane - 36 miesi璚y b. zamontowane urz康zenia - 24 miesi璚y Okres gwarancji liczony b璠zie od dnia odebrania przez Zamawiaj帷ego rob鏒 budowlanych i podpisania bez uwag protoko逝 odbioru ko鎍owego przedmiotu zam闚ienia. 7) Szczeg馧owy zakres i opis przedmiotu zam闚ienia okre郵ony jest w: a. dokumentacji projektowej- Za陰cznik Nr 9 do SIWZ b. STWiOR zawieraj帷a zbiory wymaga w zakresie wykonania rob鏒 budowlanych, w豉軼iwo軼i materia堯w i urz康ze oraz wymagania w zakresie prawid這wo軼i wykonania poszczeg鏊nych rob鏒 - Za陰cznik Nr 9 Do SIWZ c. przedmiarach rob鏒 - Za陰cznik Nr 9. do SIWZ 8) Je瞠li w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w za陰cznikach do niej przy opisywaniu przedmiotu zam闚ienia Zamawiaj帷y u篡 znak闚 towarowych i nazw producent闚, nale篡 je traktowa wy陰cznie jako przyk豉dowe. Wymienione znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materia堯w czy urz康ze s逝膨cych do wykonania niniejszego zam闚ienia s逝膨 wy陰cznie doprecyzowaniu przedmiotu zam闚ienia. Zamawiaj帷y dopuszcza zastosowanie urz康ze r闚nowa積ych. Wszelkie materia造 i urz康zenia okre郵one w Specyfikacji Istotnych Warunk闚 Zam闚ienia pochodz帷e od konkretnych producent闚 lub ze wskazan mark albo patentem, okre郵aj wymagane przez Zamawiaj帷ego parametry techniczne, jako軼iowe i u篡tkowe, jakim musz odpowiada materia造/urz康zenia oferowane, aby spe軟i wymagania stawiane przez Zamawiaj帷ego. Ci篹ar udowodnienia, 瞠 materia lub urz康zenie jest r闚nowa積e w stosunku do wymogu okre郵onego przez Zamawiaj帷ego spoczywa na Wykonawcy. Je瞠li materia造 lub/i urz康zenia zaoferowane przez Wykonawc jako r闚nowa積e nie b璠 r闚nowa積e do okre郵onych w dokumentacji projektowej i STWiOR w 鈍ietle przed這穎nych przez Wykonawc dokument闚, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako nie odpowiadaj帷a tre軼i SIWZ.

II.4) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budow 45.11.00.00 - Roboty w zakresie burzenia i rozbi鏎ki obiekt闚 budowlanych; roboty ziemne 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekt闚 budowlanych lub ich cz窷ci oraz roboty w zakresie in篡nierii l康owej i wodnej 45.23.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci庵闚, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dr鏬, lotnisk i kolei; wyr闚nywanie terenu 45.23.10.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci庵闚, ci庵闚 komunikacyjnych i linii energetycznych 45.23.30.00 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dr鏬 .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zam闚ienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 09.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

IV.5) Szacunkowa warto嗆 zam闚ienia (bez VAT): 411428,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN

  • Cena wybranej oferty: 414220,68

  • Oferta z najni窺z cen: 414220,68 / Oferta z najwy窺z cen: 688748,73

  • Waluta: PLN.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


bezp豉tny program PIT 2019

Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.