eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brwinów › Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego (przetarg nieograniczony nr ZP.271.28.2013) naUSŁUGI GEODEZYJNE - część II. Wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości z ewentualnym wykazem zmian gruntowych oraz stabilizacją punktów granicznych prętem metalowym i protokołem okazania granic

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-09-23

Brwinów: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego (przetarg nieograniczony nr ZP.271.28.2013) na: USŁUGI GEODEZYJNE - część II. Wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości z ewentualnym wykazem zmian gruntowych oraz stabilizacją punktów granicznych prętem metalowym i protokołem okazania granic
Numer ogłoszenia: 385388 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów, woj. mazowieckie, tel. 7382567, faks 7295940 , strona internetowa www.brwinow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego (przetarg nieograniczony nr ZP.271.28.2013) na: USŁUGI GEODEZYJNE - część II. Wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości z ewentualnym wykazem zmian gruntowych oraz stabilizacją punktów granicznych prętem metalowym i protokołem okazania granic.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego (przetarg nieograniczony nr ZP.271.28.2013) na: USŁUGI GEODEZYJNE - część II. Wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości z ewentualnym wykazem zmian gruntowych oraz stabilizacją punktów granicznych prętem metalowym i protokołem okazania granic.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.21.00 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich 71.22.22.00 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    W ust. V SIWZ w postępowaniu nr ZP.271.28.2013 - został zawarty zapis Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające będzie zlecone odrębną umową zawartą na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki pozostałe do wykorzystania w ramach obowiązującej umowy 272.57.2013 z dnia 06.05.2013 r. są niewystarczające do pokrycia kosztów prac, których potrzeba zlecenia wynika z prowadzonych przez referat postępowań oraz nowych zamierzeń inwestycyjnych sołectw i innych referatów planowanych w ramach tegorocznego budżetu. Ponieważ referat posiada jeszcze wolne środki finansowe, może zawrzeć umowę w ramach zamówienia uzupełniającego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Marcin Baranowski GEOMAR, ul. Górna Droga 4 lok. 506, 02-495 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.