Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-09-23

Brwinów: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego (przetarg nieograniczony nr ZP.271.28.2013) na: USŁUGI GEODEZYJNE - część II. Wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości z ewentualnym wykazem zmian gruntowych oraz stabilizacją punktów granicznych prętem metalowym i protokołem okazania granic

Numer ogłoszenia: 385388 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów, woj. mazowieckie, tel. 7382567, faks 7295940 , strona internetowa www.brwinow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego (przetarg nieograniczony nr ZP.271.28.2013) na: USŁUGI GEODEZYJNE - część II. Wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości z ewentualnym wykazem zmian gruntowych oraz stabilizacją punktów granicznych prętem metalowym i protokołem okazania granic.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego (przetarg nieograniczony nr ZP.271.28.2013) na: USŁUGI GEODEZYJNE - część II. Wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości z ewentualnym wykazem zmian gruntowych oraz stabilizacją punktów granicznych prętem metalowym i protokołem okazania granic.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71.22.21.00 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich
71.22.22.00 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich
.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki  • 1. Podstawa prawna


    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu


    W ust. V SIWZ w postępowaniu nr ZP.271.28.2013 - został zawarty zapis Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające będzie zlecone odrębną umową zawartą na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
    Środki pozostałe do wykorzystania w ramach obowiązującej umowy 272.57.2013 z dnia 06.05.2013 r. są niewystarczające do pokrycia kosztów prac, których potrzeba zlecenia wynika z prowadzonych przez referat postępowań oraz nowych zamierzeń inwestycyjnych sołectw i innych referatów planowanych w ramach tegorocznego budżetu. Ponieważ referat posiada jeszcze wolne środki finansowe, może zawrzeć umowę w ramach zamówienia uzupełniającego.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA  • Marcin Baranowski GEOMAR, ul. Górna Droga 4 lok. 506, 02-495 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z BRWINOWA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Brwinowie » więcej : Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU