Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2010-12-30

Chełm: Pełnienie funkcji instruktora ds. tańca ludowego w Zespole Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej działającym w Chełmskim Domu Kultury

Numer ogłoszenia: 376783 - 2010; data zamieszczenia: 30.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Chełmski Dom Kultury, pl. Tysiąclecia 1, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 0-82 563-00-81, 563-10-82, faks 0-82 563-02-65


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji instruktora ds. tańca ludowego w Zespole Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej działającym w Chełmskim Domu Kultury.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje :
1/ prowadzenie zajęć tanecznych wg. harmonogramu zajęć sporządzonego przez kierownika Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej,
2/ sprawowanie nadzoru podczas organizacji i realizacji występów uczestników zajęć - członków zespołu w miejscach wyznaczonych do prezentacji podczas imprez organizowanych przez ChDK,
3/ bieżącego prowadzenia list obecności uczestników zajęć tanecznych.
Termin realizacji zamówienia obejmował będzie okres od 07 stycznia 2011 roku do 28 czerwca 2011 roku..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

92.31.22.40 - Usługi świadczone przez animatorów kultury
.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki  • 1. Podstawa prawna


    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu


    Zamawiający zamierza udzielić przedmiotowego zamówienia Pani Marioli Piędzi,która jest instruktorem tańca o specjalności taniec ludowy i osobą nierozerwalnie związaną z Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej. To wieloletnia tancerka zespołu bezpośrednio związana i uczestnicząca we wszystkich działaniach edukacji tanecznej, działaniach szkoleniowych i artystycznych. Dzięki jej umiejętnościom pedagogicznym, doświadczeniu i zaangażowaniu, zajęcia taneczne popularyzujące polski folklor wzbudzają zainteresowanie lokalnego środowiska. Autorytet jaki sobie wypracowała Pani Mariola Piędzia ma decydujące znaczenie w związku z zamiarem udzielenia zamówienia.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA  • Mariola Piędzia, ul. Kolejowa 64 B / 25, 22-100 Chełm, kraj/woj. lubelskie.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z CHEŁMA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Chełmie »
więcej : Usługi świadczone przez animatorów kultury »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU