eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Prusice › Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Prusicach.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-09-09

Prusice: Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Prusicach.
Numer ogłoszenia: 364314 - 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 295496 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jana Pawła II nr 7, 55-110 Prusice, woj. dolnośląskie, tel. 71 312 50 35, faks 71 312 50 35.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Prusicach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem umowy jest realizacja zgodnie ze złożoną ofertą, SIWZ i umową, zadania obejmującego roboty budowlane i aranżację wnętrz w ramach inwestycji pn. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Prusicach. 2. Przedmiot umowy obejmuje budowę wraz z wyposażeniem wnętrz budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Prusicach zlokalizowanego na działce nr ewid. 225, AM-1 obręb Prusice. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa w tym przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 3. W przypadku rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów dokumentacji projektowej pierwszeństwo będą miały zapisy projektu budowlanego i wykonawczego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne 45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.11.25.00 - Usuwanie gleby 45.11.27.10 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45.23.22.00 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 45.26.13.20 - Kładzenie rynien 45.26.21.00 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45.26.23.00 - Betonowanie 45.26.23.10 - Zbrojenie 45.26.23.11 - Betonowanie konstrukcji 45.26.25.10 - Roboty kamieniarskie 45.32.00.00 - Roboty izolacyjne 45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45.33.10.00 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45.33.11.00 - Instalowanie centralnego ogrzewania 45.33.12.00 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45.41.00.00 - Tynkowanie .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2824272,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2152484,91

  • Oferta z najniższą ceną: 2152484,91 / Oferta z najwyższą ceną: 2397270,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.