Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-09-20

Łobez: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji
i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Łobzie


Numer ogłoszenia: 356596 - 2012; data zamieszczenia: 20.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 323534 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Łobeskiego, ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3976099, faks 091 3975603.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji
i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Łobzie.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Łobzie.

a) tablice rejestracyjne samochodowe zwyczajne jednorzędowe,
b) tablice rejestracyjne samochodowe zwyczajne dwurzędowe,
c) tablice rejestracyjne zwyczajne motocyklowo-ciągnikowe
d) tablice rejestracyjne zwyczajne motorowerowe,
e) tablice rejestracyjne samochodowe tymczasowe jednorzędowe i dwurzędowe,
f) tablice rejestracyjne tymczasowe motocyklowo-ciągnikowe i motorowerowe,
g) tablice rejestracyjne indywidualne.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

30.19.50.00 - Tablice
44.42.34.00 - Znaki i podobne elementy
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 330000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 71700,00


  • Oferta z najniższą ceną: 71700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 105000,00


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z ŁOBZA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Łobzie » więcej : Tablice »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU