Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-02-03

Chojnice: Usługa w zakresie wykonania pomiarów kontrolnych natężeń pól elektromagnetycznych dla celów BHP

Numer ogłoszenia: 34188 - 2012; data zamieszczenia: 03.02.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 3775, , 89-600 Chojnice, woj. pomorskie, tel. 52 3973237 wew. 136, faks 52 3973237 w. 118 , strona internetowa www.34brt.sp.mil.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: JW podległa MON.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie wykonania pomiarów kontrolnych natężeń pól elektromagnetycznych dla celów BHP.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi w zakresie wykonania pomiarów kontrolnych natężeń pól elektromagnetycznych dla celów BHP w pododdziałach jednostki:
1) JW 3775 Chojnice w m. Nieżychowice, woj. pomorskie- 5 stacji radiolokacyjnych;
2) JW3775 Władysławowo w m. Władysławowo, woj. pomorskie- 5 stacji radiolokacyjnych;
3) JW 3775 Darżewo w m. Darżewo, woj. zachodniopomorskie- 4 stacje radiolokacyjne;
4) JW 3775 Głobino w m. Głobino, woj. pomorskie-1 stacja radiolokacyjna.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

73.11.00.00 - Usługi badawcze
.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki  • 1. Podstawa prawna


    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a,
    art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu


    Usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę. Zgodnie z Decyzją nr 50/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania w resorcie obrony narodowej zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne (Dz.Urz. MON 2008 nr 3, poz.17)pkt.4.ust. 1. Pomiary natężeń pól elektromagnetycznych wykonują - cyt. pomiary okresowe i kontrolne - ekipy pomiarów promieniowania elektromagnetycznego wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej oraz Zakład Ochrony Mikrofalowej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Ponieważ Laboratorium Badań Środowiska Pracy WOMP w obecnej chwili nie posiada specjalistycznego sprzętu i oczekują na jego zakup, jedynym podmiotem realizującym ww. usługi zgodnie z Decyzją Nr 50/MON jest WIHiE.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA  • WOJSKOWY INSTYTUT HIGIENY I EPIDEMIOLOGII im. gen. Karola Kaczkowskiego, ul. Kozielska 4, 01-163, Warszawa, kraj/woj. Polska.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z CHOJNIC PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Chojnicach » więcej : Usługi badawcze »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU