eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chojnice › Usługa w zakresie wykonania pomiarów kontrolnych natężeń pól elektromagnetycznych dla celów BHP

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-02-03

Chojnice: Usługa w zakresie wykonania pomiarów kontrolnych natężeń pól elektromagnetycznych dla celów BHP
Numer ogłoszenia: 34188 - 2012; data zamieszczenia: 03.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 3775, , 89-600 Chojnice, woj. pomorskie, tel. 52 3973237 wew. 136, faks 52 3973237 w. 118 , strona internetowa www.34brt.sp.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: JW podległa MON.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie wykonania pomiarów kontrolnych natężeń pól elektromagnetycznych dla celów BHP.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi w zakresie wykonania pomiarów kontrolnych natężeń pól elektromagnetycznych dla celów BHP w pododdziałach jednostki: 1) JW 3775 Chojnice w m. Nieżychowice, woj. pomorskie- 5 stacji radiolokacyjnych; 2) JW3775 Władysławowo w m. Władysławowo, woj. pomorskie- 5 stacji radiolokacyjnych; 3) JW 3775 Darżewo w m. Darżewo, woj. zachodniopomorskie- 4 stacje radiolokacyjne; 4) JW 3775 Głobino w m. Głobino, woj. pomorskie-1 stacja radiolokacyjna.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.00.00 - Usługi badawcze .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę. Zgodnie z Decyzją nr 50/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania w resorcie obrony narodowej zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne (Dz.Urz. MON 2008 nr 3, poz.17)pkt.4.ust. 1. Pomiary natężeń pól elektromagnetycznych wykonują - cyt. pomiary okresowe i kontrolne - ekipy pomiarów promieniowania elektromagnetycznego wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej oraz Zakład Ochrony Mikrofalowej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Ponieważ Laboratorium Badań Środowiska Pracy WOMP w obecnej chwili nie posiada specjalistycznego sprzętu i oczekują na jego zakup, jedynym podmiotem realizującym ww. usługi zgodnie z Decyzją Nr 50/MON jest WIHiE.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • WOJSKOWY INSTYTUT HIGIENY I EPIDEMIOLOGII im. gen. Karola Kaczkowskiego, ul. Kozielska 4, 01-163, Warszawa, kraj/woj. Polska.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.