Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-08-27

Gąbin: Odbudowa drogi wewnętrznej wraz z obiektami drogowymi w miejscowości Dobrzyków, Gmina Gąbin- dz. o nr. ewid. 407 i 433

Numer ogłoszenia: 315256 - 2012; data zamieszczenia: 27.08.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269394 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Gąbin, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin, woj. mazowieckie, tel. 024 2674164, faks 024 2674164.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi wewnętrznej wraz z obiektami drogowymi w miejscowości Dobrzyków, Gmina Gąbin- dz. o nr. ewid. 407 i 433.


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dobrzyków, gmina Gąbin zniszczonej na skutek klęski powodzi w 2010 roku - poprzez nawiezienie tłucznia kamiennego - warstwa dolna - grubość po zagęszczeniu 10 cm obmiar 3900 m2, warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 7 cm obmiar 3900 m2, długość 1,050 km.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 218447,15 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 73827,06


  • Oferta z najniższą ceną: 73827,06 / Oferta z najwyższą ceną: 213897,00


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI GĄBIN PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi GĄBIN »
więcej : Roboty w zakresie nawierzchni dróg »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU