Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2010-09-22

Szemud: Boisko sportowe w msc. Koleczkowo - budynek szatni z zapleczem i zbiornikiem bezodpływowym.

Numer ogłoszenia: 302256 - 2010; data zamieszczenia: 22.09.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 243590 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, woj. pomorskie, tel. 058 6761185, faks 058 6761113.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Boisko sportowe w msc. Koleczkowo - budynek szatni z zapleczem i zbiornikiem bezodpływowym..


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres prac budowlano wykończeniowych: - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem 5 cm. - tynki zewnetrzene akrylowe na siatce - ściany działowe z cegły pełnej gr. 12 cm - tynki cementowo - wapienne, - posadzki z gresu na gładzi cementowej 4 cm, styropianie 5 cm, na papie i na betonie 5 cm. Poniżej stabilizowany pia?sek grubości 20 cm - pokrycie dachu blachówką na łaceniu z obróbkami blacharskimi i odwodnieniem. - ocieplenie z wełny mineralnej gr 15 cm miedzy kleszcze, - podsufitka z płyt gipsowo - kartonowych przybitych do kleszczy., nad pomieszczeniem szkoleniowym ocieplenie między krokwiami z podsufitką z płyt gipsowo - kartonowych przybitą do krokwi, - w umywalniach i ustępach okładzina do sufitu z płytek glazurowanych, - stolarka okienna i drzwiowa - PCV / drewniana - ogrzewanie postojowe elektryczne. Pomieszczenie szkoleniowe wyposażone w kominek grzewczy. Zakres prac instalacyjno - montażowych: - wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z pomiarami - wewnętrzna instalacja wod-kan wraz z montażem urządzeń sanitarnych i armatury. - wybudowanie przyłącza wodociągowego do budynku wraz z zainstalowaniem wodomierza - odprowadzenie ścieków do zbiornika bezodpływowego Wyposażenie: - wg. załącznika (stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego dla inwestycji; dokumentacje należy przedłożyć w formie pisemnej -3 egz. i elektronicznej w (PDF lub JPG oraz pliku otwieranym przez program kartograficzny MMP lub DXF). Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa - projekt stanowiąca załącznik 4 do SIWZ...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.21.22.21 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45.21.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budynków
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    tak, projekt/program: Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 272873,84 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 285217,76


  • Oferta z najniższą ceną: 285217,76 / Oferta z najwyższą ceną: 285217,76


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI SZEMUD PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi SZEMUD » więcej : Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU