eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szemud › Boisko sportowe w msc. Koleczkowo - budynek szatni z zapleczem i zbiornikiem bezodpływowym.Ogłoszenie z dnia 2010-09-22

Szemud: Boisko sportowe w msc. Koleczkowo - budynek szatni z zapleczem i zbiornikiem bezodpływowym.
Numer ogłoszenia: 302256 - 2010; data zamieszczenia: 22.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 243590 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, woj. pomorskie, tel. 058 6761185, faks 058 6761113.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Boisko sportowe w msc. Koleczkowo - budynek szatni z zapleczem i zbiornikiem bezodpływowym..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres prac budowlano wykończeniowych: - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem 5 cm. - tynki zewnetrzene akrylowe na siatce - ściany działowe z cegły pełnej gr. 12 cm - tynki cementowo - wapienne, - posadzki z gresu na gładzi cementowej 4 cm, styropianie 5 cm, na papie i na betonie 5 cm. Poniżej stabilizowany pia?sek grubości 20 cm - pokrycie dachu blachówką na łaceniu z obróbkami blacharskimi i odwodnieniem. - ocieplenie z wełny mineralnej gr 15 cm miedzy kleszcze, - podsufitka z płyt gipsowo - kartonowych przybitych do kleszczy., nad pomieszczeniem szkoleniowym ocieplenie między krokwiami z podsufitką z płyt gipsowo - kartonowych przybitą do krokwi, - w umywalniach i ustępach okładzina do sufitu z płytek glazurowanych, - stolarka okienna i drzwiowa - PCV / drewniana - ogrzewanie postojowe elektryczne. Pomieszczenie szkoleniowe wyposażone w kominek grzewczy. Zakres prac instalacyjno - montażowych: - wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z pomiarami - wewnętrzna instalacja wod-kan wraz z montażem urządzeń sanitarnych i armatury. - wybudowanie przyłącza wodociągowego do budynku wraz z zainstalowaniem wodomierza - odprowadzenie ścieków do zbiornika bezodpływowego Wyposażenie: - wg. załącznika (stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego dla inwestycji; dokumentacje należy przedłożyć w formie pisemnej -3 egz. i elektronicznej w (PDF lub JPG oraz pliku otwieranym przez program kartograficzny MMP lub DXF). Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa - projekt stanowiąca załącznik 4 do SIWZ...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 45.21.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budynków .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budowlane GNIECH Maciej Gniech, ul. Kopernika 9/2, 84-200 Wejherowo, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 272873,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 285217,76

  • Oferta z najniższą ceną: 285217,76 / Oferta z najwyższą ceną: 285217,76

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.