Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-09-07

Stanin: Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Stanin w roku szkolnym 2011/2012

Numer ogłoszenia: 277816 - 2011; data zamieszczenia: 07.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 226702 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Staninie, , 21-422 Stanin, woj. lubelskie, tel. 25 798 11 95, faks.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Stanin w roku szkolnym 2011/2012.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów autobusami do szkół z terenu Gminy Stanin w roku szkolnym 2011/2012. Zadanie Nr 1 , Trasa nr I - Obwód Szkoły Stanin, Tuchowicz - ok. 131 km dziennie /dni zajęć szkolnych/ Obejmuje - kursy -Przywóz: 1. Stanin - Pólki - Kopina - Ogniwo - Stanin
2. Stanin - Kosuty - Stanin 3. Stanin - Kolonie Jarczówek - Nowy Stanin /Dominówka/ - Jarczówek - Stanin 4. Stanin- Nowy Stanin - Nowa Wróblina /Otrznoga/ - Stanin 5. Stanin - Kopina - Ogniwo- Kosuty - Stanin
Przywozy będą się odbywać w godzinach od ok. godz. 6.30 do ok. 9.30
Kursy - Odwóz: 1. Stanin - Kosuty - Ogniwo - Stanin 2. Stanin - Nowa Wróblina - Nowy Stanin /Dominówka/ - Jarczówek - Stanin 3. Stanin - Kosuty - Ogniwo - Kopina - Stanin 4. Stanin - Nowa Wróblina - Nowy Stanin - Kolonie /Jarczówek/ - Stanin 5. Stanin - Ogniwo - Kopina - Pólki - Stanin
W okresie od 02.11.2011 r. do 30.03.2012 r. w obwodzie Zespołu Szkół w Tuchowiczu trasa dowożenia zwiększona zostanie o ok. 14 km dziennie tj. kursy poranne: Tuchowicz - Anonin - Tuchowicz; Tuchowicz - Celiny Szlacheckie - Celiny Włościańskie- Tuchowicz.
Odwozy będą odbywać się w godzinach od ok. godz. 13.00 do ok. 16.30
Zadanie Nr 2, Trasa nr II - Obwód Szkoły Zagoździe - ok. 104 km dziennie /dni zajęć szkolnych/ Obejmuje: kursy- Przywóz: 1. Zagoździe - Lipniak - Zastawie - Wólka Zastawska - Zagoździe 2. Zagoździe - Kij - Gózd - Zagoździe /trasa przez las/ 3. Zagoździe - Lipniak - Jedlanka Osada - Zastawie zakręt - Lipniak - Zagoździe 4. Zagoździe - Grudź - Biała Glina - Wnętrzne - Aleksandrów - Niedźwiadka - Witoldów - Zagoździe.
Przywozy będą się odbywać w godzinach od ok. godz. 6.30 do 9.30
Kursy - Odwóz: 1. Zagoździe - Kij - Gózd - Zagoździe /trasa przez las/
2. Zagoździe - Lipniak - Jedlanka Osada - Zastawie - Wólka Zastawska - Zagoździe 3. Zagoździe - Lipniak - Jedlanka Osada - Zastawie - Wólka Zastawska - Zagoździe 4. Zagoździe - Witoldów - Niedźwiadka - Aleksandrów - Wnętrzne - Biała Glina - Grudź - Zagoździe.
Odwozy będą odbywać się w godzinach od ok. godz. 13.00 do 16.30.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

60.13.00.00 - (1) Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1   

Nazwa: Trasa Nr I - Obwód Szkoły Stanin, Tuchowicz


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 115551,54 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 113347,10


  • Oferta z najniższą ceną: 113347,10 / Oferta z najwyższą ceną: 134362,80


  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Trasa Nr II - Obwód Szkoły Zagoździe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 86351,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 81297,20


  • Oferta z najniższą ceną: 81297,20 / Oferta z najwyższą ceną: 96370,60


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI STANIN PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi STANIN »
więcej : (1) Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.