eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sokółka › Remont chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Kryńskiej w Sokółce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 674

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-07-27

Sokółka: Remont chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Kryńskiej w Sokółce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 674
Numer ogłoszenia: 273422 - 2012; data zamieszczenia: 27.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 157174 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, woj. podlaskie, tel. 085 7110900, faks 085 7110911.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Kryńskiej w Sokółce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 674.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Zadanie 1: Rozbiórka i budowa kablowej linii oświetleniowej, Zadanie 2: Remont chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Kryńskiej w Sokółce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 674. - roboty drogowe, zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42 - Roboty w zakresie naprawy dróg 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Remont chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Kryńskiej w Sokółce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 674 zadanie 1 roboty elektryczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 155745,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 63345,00

  • Oferta z najniższą ceną: 63345,00 / Oferta z najwyższą ceną: 82820,82

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Remont chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Kryńskiej w Sokółce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 674 zadanie 2 roboty drogowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BBGM Kamila Gryko, ul. Pietrasze 43 B, 15-161 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 331347,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 226295,40

  • Oferta z najniższą ceną: 226295,40 / Oferta z najwyższą ceną: 308106,31

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI Z SOKÓŁKI

więcej: przetargi w Sokółce »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.