Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2012-12-14

Bystrzyca Kłodzka: Remont drogi w Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka, leśnictwie Szklarka

Numer ogłoszenia: 265635 - 2012; data zamieszczenia: 14.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka, ul. Senatorska 10, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie, tel. 074 8110504, faks 074 8113958


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Lasy Państwowe.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi w Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka, leśnictwie Szklarka.


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wydłużenie remontowanej drogi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.31.42 - Roboty w zakresie naprawy dróg
.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki  • 1. Podstawa prawna


    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu


    Zamawiający przewidział zamówienie uzupełniające


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA  • Zakład Usługowo - Handlowo - Produkcyjny ZUBIT Ireneusz Zieliński,, ul. Kolejowa 61, 57-240 Kamieniec Ząbkowicki, kraj/woj. dolnośląskie.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z BYSTRZYCY KŁODZKIEJ PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Bystrzycy Kłodzkiej » więcej : Roboty w zakresie naprawy dróg »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU