eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bełchatów › Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach miasta Bełchatowa dofinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) część 6) SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-08-08

Bełchatów: Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach miasta Bełchatowa dofinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) część 6) SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne
Numer ogłoszenia: 265206 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 215908 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, ul. T. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów, woj. łódzkie, tel. 044 7335198, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach miasta Bełchatowa dofinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) część 6) SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach miasta Bełchatowa dofinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) część 6) SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne, w zakres zadania wchodzi m.in.- demontaż opraw rtęciowych i sodowych oświetlenia ulicznego - 3095 szt.- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach i słupach - 2880 szt.- wymiana słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami - 190 szt.-wymianę/ montaż przewodów zasilających, zabezpieczeń, zacisków prądowych dla wszystkich opraw,- wymiana szaf pomiarowo - sterowniczych - 68 szt.- zaprogramowanie i uruchomienie centrum dyspozytorskiego dla systemu sterowania i monitoringu,- zaprogramowanie sterowników i uruchomienie systemu sterowania oświetleniem,- wymiana wysięgników - 431 szt.- malowanie wysięgników - ok. 1949 szt. i wg konieczności zabezpieczenia antykorozyjnego,- zainstalowanie stacji pogodowej, - zaprogramowanie i uruchomienie systemu sterowania i monitoringu, - przeszkolenie przedstawiciela zamawiającego z zakresu obsługi centrum dyspozytorskiego,- utylizacja zdemontowanych materiałów,- wykonanie dokumentacji powykonawczej,- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, - wykonanie badań i pomiarów pomontażowych,- wykonanie badań i pomiarów fotometrycznych po zakończeniu inwestycji,- zaprezentowanie Zamawiającemu działania systemu sterowania.Szczegółowy opis zakresu przedmiotowej inwestycji zawarty jest w załączonej dokumentacji projektowej, przedmiarze i STWiOR. Wartość szacunkowa zamówienia 8 128 432,28 PLN.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45.23.14.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45.31.57.00 - Instalowanie stacji rozdzielczych 45.31.61.00 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane w 45% ze środków Unii Europejskiej w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) część 6) SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8128432,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 9356026,66

  • Oferta z najniższą ceną: 9356026,66 / Oferta z najwyższą ceną: 9901500,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.