eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › DOSTAWA LEKÓW GOTOWYCH DLA MOŚCICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP ZOZ

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-08-30

Tarnów: DOSTAWA LEKÓW GOTOWYCH DLA MOŚCICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP ZOZ
Numer ogłoszenia: 264108 - 2011; data zamieszczenia: 30.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 237826 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Mościckie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kwiatkowskiego 15, 33-101 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 14 68 80 511, faks 14 68 80 511.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA LEKÓW GOTOWYCH DLA MOŚCICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP ZOZ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków gotowych dla Mościckiego Centrum Medycznego SP ZOZ. 2. Poszczególne ilości leków mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w zależności od rodzaju jednostek chorobowych stwierdzonych przez lekarza u pacjentów przebywających w danym momencie w Zakładzie oraz stopnia zaawansowania choroby. Wyszczególniony asortyment może zostać rozszerzony w miarę występujących potrzeb o inne sporadycznie potrzebne leki. 3. Sukcesywne zamawianie towaru określające ilość i asortyment odbywać się będzie telefonicznie lub faxem. 4. Dostawy odbywać się będą w uzgodnionych ilościach i asortymencie w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy. 5. Przyjęcie towaru następować będzie w magazynie Zamawiającego, po sprawdzeniu ilości i rodzaju dostarczonej partii leków. Leki dla Przychodni L.p. NAZWA LEKU J.m. Ilość 1. KWAS BORNY 10g Op. 2 2. ADRENALINUM WZF INJ. 1Mg/1ml x 10amp. Op. 15 3. ALCAINE KROPLE OCZNE 0.5% 15 ml Op. 10 4. ALTACET x 6 Tabl.. Op. 13 5. ALTAZIAJA żel Op. 6 6. AQUA PRO INJ. 100 ml Op. 50 7. AQUA PRO INJ. 500 ml Op. 2 8. AQUA PRO. INJ. 10ml x 100amp. Op. 6 9. AQUA PRO. INJ. 5ml x 100 amp. Op. 2 10. ARGOSULFAN krem 2% 40 g. Op. 13 11. ATECORTIN ZAWIESINA 5 ml Op. 22 12. ATROPINUM SULFURICUM 0.5mg/1ml x 10 amp Op. 3 13. ATROPINUM SULFURICUM 1mg/1ml x 10 amp. Op. 1 14. ATROPINUM SULFURICUM krople 1% 5 ml Op. 6 15. BACTROBAN MAŚĆ 15 G Op. 10 16. BERODUAL roztwór do inhalacji 20 ml Op. 9 17. BETADRIN KROPLE DO OCZU 2x5 ml Op. 2 18. BETALOC 1 mg/1ml x 5 amp. OP. 6 19. BETOPTIC krople do oczu 0,5% 5ml Op. 2 20. BIODACYNI krople do oczu 0,3% 5ml Op. 2 21. BIVACYN maść Op. 4 22. BUPIVACAINUM HYDROCHL.0,5% 10 ml x 10 amp. Op. 10 23. CALCIUM PLIVA INJ. 10% 10ml x 10 amp Op. 2 24. CAPTOPRIL 12,5 mg x 30 tabl. Op. 10 25. CAPTOPRIL 25mg x 30tabl. Op. 10 26. CARBO MEDICINALIS VP 300 mg x 20tabl. Op. 2 27. CLEMASTIN 2 mg/2ml x 5amp. Op. 7 28. CLEMASTIN syrop 0,5 mg/5ml 100 ml Op. 1 29. CORDARONE 150 mg/3ml x 6 amp Op. 2 30. CORHYDRON 100mg x 5amp+rozp. Op. 21 31. CORNEREGEL żel do oczu 5 g Op. 4 32. CORTINEF 0,1% ung.3g. Op. 2 33. CHLORAMFENICOL 1 % 3g maść oczna Op. 4 34. CUSICROM KROPLE 4% x 10 ml. Op. 2 35. CUSIVIRAL 3% maśc oczna 4,5 g Op. 1 36. CYCLONAMINE 12,5% 2ml x 5amp. Op. 2 37. DEXADENT maśc 5 g Op. 20 38. DEXAMETHASON KROPLE 0,1% x 5 ml Op. 2 39. DEXAVEN 4mg/1ml x 10amp. Op. 10 40. DICORTINEFF maśc 3g. Op. 2 41. DICORTINEFF 5ml. Zaw. Opht. Op. 4 42. DIURAMID 0,25gx 30 tabl. Op. 1 43. DOPAMINUM H/CH 4% 200mg/5ml x10amp. Op. 3 44. FENICORT inj. 25Mg x 10 amp. Op. 8 45. FUROSEMID 20mg/2ml x 5 amp Op. 11 46. GENTAMICIN 0,3% 5ml Krople Op. 4 47. GLUCAGEN HYPOKIT 1 mg Op. 5 48. GLUCOSUM 20% 10ml x 10amp. Op. 3 49. GLUCOSUM 20% 500ml OP. 50 50. GLUCOSUM 40% 10ml. x10amp. Op. 11 51. GLUCOSUM 5% 500ml. Op. 47 52. HYDROCORTISONUM 1% krem 15g Op. 4 53. HYDROXYZINUM 0.1g /2 ml x 5 amp Op. 10 54. HYDROXYZINUM syrop 10mg/5ml 250g. Op. 10 55. IBUPROFEN 200mg x 60 tabl. Op. 1 56. KALIUM CHLORATUM15% 3g/20ml x10amp. Op. 10 57. KETONAL 100g/2ml x 10amp. Op. 40 58. KROPLE WALERIANOWE 35g Op. 1 59. LIGNOCAINUM H/CH 2% 20 mg/ml 5 amp x 20 ml Op. 2 60. LIGNOCAINUM H/CH 2% 2ml x 10 amp. Op. 20 61. LIGNOCAINUM ŻEL 2% x 30,0 U Op. 10 62. MAGNESIUM SULF. 20%10ml x 10amp Op. 8 63. MAXITROL KROPLE x 5ml. Op. 2 64. METOCLOPRAMID 0,01g/2ml x 5amp. Op. 10 65. NALOXONUM H/CH WZF 0,4 mg/1 ml x 10 amp. Op. 4 66. NATRIUM BICARBINICUM 8,4%20ml x 10 amp Op. 2 67. NATRIUM CHLORAT. 0,9% 100 ML Op. 120 68. NATRIUM CHLORAT. 0,9%5ml x 100szt.(plastik) Op. 4 69. NATRIUM CHLORAT.inj.0,9%/250ml. Op. 80 70. NATRIUM CHLORAT.inj.0,9%/500ml. Op. 132 71. NEOMYCIN 0,5% UNG.OPHT. 3g. Op. 8 72. NEOMYCINUM AERO.32g (55ml) Op. 40 73. NEOSPASMINA 150g. Op. 15 74. NEOSYNEPHRINE POS 10% x 10ml. Op. 6 75. NITROMINT aer. 200 dawek Op. 7 76. NO-SPA 0.04g/2ml x 5amp. Op. 10 77. OCTENISEPT 250ml Op. 27 78. OFTENSIN KROPLE 0,5%/5ml Op. 6 79. OPART. TAMPOGRASS WYJ. Z MAŚĆ 2cmx5m Op. 2 80. OXYCORT AER.55ml. Op. 46 81. OXYCORT UNG.3% 10g. Op. 10 82. PANTHENOL AER. 130g. Op. 3 83. PAPAVERINUM H/CH 0,04g/2ml x10amp. Op. 6 84. PARACETAMOL zawiesina 120mg/5ml x 100 ml Op. 2 85. PARACETAMOL 500mg x 500 tabl. Op. 1 86. PARACETAMOL CZOPKI 250 mg x 10 czopków Op. 2 87. PARAFINA CEIKŁA 100ml. Op. 10 88. PASKI Accu-Chek Activ Glucose x 50 Op. 1 89. PHENAZOLINUM 0,1g/2ml x 10amp. Op. 10 90. PILOCARPINUM 2% KROPLE 2 x 5ml Op. 6 91. PŁYN RINGERA 500 ml Op. 10 92. PŁYN WIELOELEKTROLITOWY 500ml Op. 40 93. POLOPIRYNA S 0,3g x 20 tabl Op. 4 94. PROPRANOLOL 40mg x 50 tabl Op. 3 95. PULMICORT 0,125mg/ml zawiesina do inhalacji Op. 7 96. PYRALGIN 2,5g/ 5ml x 5amp. Op. 3 97. PYRALGINA 0,5g x 6 tabl Op. 1 98. Rec. BENZINUM 1L. Op. 5 99. RIVANOLUM 0,1g x 5 tabl. Op. 30 100. RIVANOLUM 0.1 % roztwór 250 ml Op. 13 101. SALBUTAMOL 0,5mg/1ml x 10amp. Op. 6 102. SPASMALGON 5ml x 10amp. Op. 15 103. REC. SPIRYTUS SALICYLOWY 800g. Op. 12 104. SPONGOSTAN SPECIAL 1 SZT 70x50x1 MM Op. 10 105. SULFACETAMID NATR.10% x 12 Op. 13 106. SULFACETAMID NATR.HEC.10% 2x5ml Op. 2 107. TETRACYKLINA maść 3% 10g Op. 4 108. THEOSPIREX 20mg/ml 10ml x 5 amp Op. 6 109. TOBREX maść do oczu 3,5g Op. 6 110. TRAMAL 50mg/1ml x 5amp. Op. 5 111. TRAMAL 100 mg/2ml x 5amp. Op. 5 112. TROPICAMIDUM KROPLE 0,5% 2 x 5ml Op. 6 113. TROPICAMIDUM KROPLE 1% 2 x 5ml Op. 10 114. TRUSOPT krople 2% 5ml. Op. 2 115. VAGOTYL płyn 50 g Op. 2 116. VOLUVEN 6% 500ml Op. 10 117. WODA UTLENIONA a 100g Op. 40 Leki dla Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego L.p. NAZWA LEKU J.m. Ilość 1. ACARD 75 mg x 60 tabl. Op. 100 2. ACC 200 mg x 20 sasz. Op. 100 3. ACENOCUMAROL WZF 1mg x 60 tabl Op. 5 4. ACIDUM FOLICUM 15mg x 30 tabl. Op. 70 5. APO-CLODIN 250 mg x 60 tabl Op. 30 6. ADRENALINUM WZF inj. 1mg/1ml x 10amp. Op. 30 7. AKINETON 2mg x 50 tabl Op. 20 8. ALANTAN maśc x 30g Op. 100 9. ALTACET x 6 tabl. Op. 20 10. ALTAZIAJA żel 75 g Op. 60 11. AMINOPHILLINUM 2,5 % 10amp x 10 ml Op. 5 12. AMIZEPIN 0,2g x 50 tabl. Op. 10 13. AMOKSIKLAV 1.2g x 5 fiolek Op. 40 14. AMOTAKS 0,5g x 16 tabl. Op. 50 15. APHTIN PŁYN 10,0g Op. 50 16. APO-NAPRO 250 mg x 30 tabl Op. 40 17. AQUA PRO. INJ. 5ml x 100 Op. 5 18. AQUACEL-AG OPATRUNEK 10 x 10 cm x 1 sztuk Op. 10 19. ARGOSULFAN krem 2% /40 g. Op. 30 20. ASCOFER x 50 tabl. Op. 90 21. ATECORTIN 5ml zawiesina Op. 40 22. ATRAM 12,5 mg x 30 tabl Op. 30 23. ATROPINUM SULFURICUM inj. 0.5mg/1ml x 10 amp Op. 20 24. ATROPINUM SULFURICUM inj. 1mg/ml x 10 amp Op. 10 25. ATROPINUM SULFURICUM krople oczne 1% 5 ml Op. 10 26. ATROVENT N aerozol Op. 5 27. AVELOX 400 mg x 5 tabl. Op. 5 28. BACLOFEN 10 mg x 50 tabl. Op. 50 29. BACTROBAN MAŚĆ 15 g Op. 10 30. BEMECOR 0,1 mg x 30 tabl. Op. 40 31. BERODUAL N AERO.WZIEW 10 ml 200DAW. Op. 3 32. BEROTEC N 100 AERO Op. 3 33. BETADRIN krople do oczu 2 x 5ml. Op. 4 34. BIODACYNI krople do oczu 0,3%/5ml Op. 26 35. BIOFUROKSYM 0,75g/2ml x 1FIOLKA. Op. 200 36. BIOTROPIL 1200 mg x 60 tabl. Op. 50 37. BISACODYL czopki 0,01g 5szt. Op. 30 38. BISACODYL tabl. x 30 tabl. Op. 20 39. BISEPTOL 480 mg x 20 tabl. Op. 15 40. BISORATIO 5 ma x 30 tabl Op. 35 41. BIVACYN maść 3,5 g Op. 10 42. CALCIUM RESONIUM 1,2g/15g proszek 300g. Op. 1 43. CAPTOPRIL 12,5 mg x 30 tabl. Op. 40 44. CARBO MEDICINALIS 300 mg x 20 tabl. Op. 50 45. CARDIAMID krople 15ml. Op. 30 46. CERUTIN 125 TABL. Op. 70 47. CHLORCHINALDIN x 20 tabl. Op. 30 48. CILAN 1 mg x 30 tabl. Op. 40 49. CIPHIN 250mg x 10 tabl Op. 100 50. CLEMASTIN 1mg x 30 tabl Op. 30 51. CLEMASTIN 2mg/2ml. x 5amp. Op. 25 52. TESSYRON 75 mg X 30 tabl. Op. 10 53. CLOTRIMAZOLUM krem 20g Op. 70 54. COAXIL 12,5 mg x 30 tabl. Op. 10 55. CODARONE 150mg/3ml x 6 amp Op. 6 56. CODEINUM PHOSP. 0,02mg x 100 tabl. Op. 3 57. CORHYDRON 0,1g x 5 amp Op. 30 58. CORTINEF 0,1% ung.3g. Op. 4 59. CORTINEF 0,1mg x 20 tabl. Op. 20 60. CYCLONAMINE 12,5% 2ml x 5amp. Op. 20 61. CZOPKI GLICERYNOWE 2g x 10 sztuk Op. 20 62. DALACIN C 600mg/4ml. x 1amp. Op. 70 63. VALPRO-RATIOPHARM 300mg x 30 tabl Op. 20 64. DETREOMYCIN maść 1% 5g Op. 10 65. DETREOMYCIN maść 2% 5g Op. 50 66. DEXAPOLCORT aerozol 55 ml Op. 20 67. DEXAVEN 4mg/1 ml x 10amp. Op. 50 68. DEXTRAN INJ. 10% 400000J/500 ml Op. 3 69. DIAZIDAN 80mg x 60 tabl. Op. 10 70. DICORTINEFF maść 3g. Op. 10 71. DIGOXIN INJ. 0,5mg/2ml x 5 amp. Op. 20 72. DILTIAZEM 30mg x 60 tabl. Op. 5 73. DIH 30 tabl. Op. 20 74. DIPHERGAN 50mg/2ml. x 10amp. Op. 2 75. DIURAMID 250 mg x 30 tabl. Op. 2 76. DOBUTAMIN inj. 250 mg x 1 fiolka Op. 5 77. DONEPRION 10 mg x 28 tabl. Op. 10 78. DOPAMINUM H/CH 4% 200 mg/5ml x10amp. Op. 20 79. DOPEGYT 250mg x 50 tabl. Op. 10 80. DOXYCYCLINUM 100 mg/5ml x 10 fiolek Op. 100 81. EFFOX LONG 50 mg x 30 tabl Op. 10 82. ENARENAL 10mg x 30 tabl Op. 100 83. ENCORTON 5mg x 100 tabl. Op. 10 84. ULGIX x 100 kaps. Op. 30 85. EUTYROX N 50mcg x 50 tabl. Op. 10 86. NIMVASTID 1,5 mg x 28 tabl Op. 20 87. FENICORT inj. 25 mg x 10 amp. Op. 60 88. FLEGAMINA 8mg. x 40 tabl. Op. 10 89. FLIXOTIDE AEROZOL 0,25mg/daw. x 120 dawek Op. 5 90. FRAGMIN 5000jm/0.2 ml x 10 amp. Op.. 400 91. FURAGINUM 50mg x 30 tabl Op. 50 92. FUROSEMID 20mg/2ml x 5 amp Op. 60 93. FUROSEMIDUM 40mg x 30 tabl Op. 10 94. GENTAMICIN 3% 5ml krople Op. 5 95. GENTAMICIN 3% maść 3 g Op. 10 96. GENTAMICIN 80mg/2ml x 10amp Op. 10 97. GLUCOSUM 20% 10ml x 10amp. Op. 30 98. GLUCOSUM 20%/500ml OP. 30 99. GLUCOSUM 5%/500ml. Op. 300 100. GLUKAGEN HYPOKIT Op. 5 101. GRANUFLEX BORDERED OPATR 15 x15 cm 1 szt Op. 10 102. GRANUFLEX EXTRA THIN OPATR 10x10 cm 1 szt Op. 10 103. GRANUFLEX OPATR 10X10 cm x 5 szt. Op. 10 104. GRANUFLEX PASTA 30 g Op. 10 105. GRANUGEL żle 15 g Op. 10 106. HALOPERIDOL 1mg x 40tabl. Op. 50 107. HALOPERIDOL inj.5mg/1mlx10amp. Op. 10 108. HEMOROL czopki x 12 Op. 30 109. HEPARYNA 25000jm/5ml. 10 amp Op. 10 110. HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25mg x 30 tabl Op. 10 111. HYDROCORTISONUM krem 1% Op. 30 112. HYDROXYZINUM 0.1g/2ml x 5 amp Op. 20 113. HYDROXYZINUM 10mg x 30 tabl Op. 20 114. HYDROXYZINUM 25mg x 30 tabl Op. 50 115. HYDROXYZINUM syrop 10 mg/5 ml 250g Op. 50 116. IBUPROFEN 200mg x 60 tabl. Op. 30 117. ICHTYOLUM UNG. 20g. Op. 5 118. INDAPEN SR 1,5 mg x 30 tabl. Op. 30 119. IRUXOL MONO maść 10 g Op. 5 120. KALIPOZ PROL. x 60 tabl. Op. 150 121. KALIUM CHLORATUM15% 3g/20ml x 10amp. Op. 25 122. KETOKONAZOL 200mg x 10 tabl. Op. 5 123. KETONAL 100g/2ml x 10amp. Op. 100 124. KETONAL żel 50 g Op. 30 125. POETRA 25 mg x 30 tabl Op. 15 126. KLOZAPOL 100 mg x 50 tabl. Op. 4 127. KROPLE WALERIANOWE 35g Op. 10 128. LACTULOL syrop x 150 ml. Op. 50 129. MIANSEC 30mg x 20 tabl. Op. 2 130. LEVONOR INJ. 4mg/4 ml x 5amp Op. 4 131. LIGNOCAINUM ŻEL U 2% x 30g Op. 30 132. LINOMAG KREM 30g. Op. 30 133. LOPERAMID 2mg x 30 tabl. Op. 40 134. LOSACOR 50 mg x 28 tabl Op. 10 135. BENAZEPRIL 5mg x 28 tabl Op. 5 136. MADOPAR 125mg x 100 kaps Op. 2 137. MADOPAR 250mg x 100 kaps. Op. 8 138. MADOPAR 62,5mg x 100 kaps Op. 25 139. MADOPAR HBS 125 mg x 100 kaps Op. 10 140. MAGNESIUM SULF. 20%10ml x 10 Op. 20 141. DICLAC 50mg x 30 tabl Op. 10 142. MEFACIT 0,25 x 30 tabl. Op. 2 143. METIZOL 5 mg x 50 tabl. Op. 5 144. METOCARD 100mg x 30 tabl Op. 50 145. METOCLOPRAMID 0,01g/2ml x 5amp. Op. 30 146. METOCLOPRAMID 10 mg x 50 tabl. Op. 30 147. METRONIDAZOL 0,25g x 20 tabl. Op. 20 148. METRONIDAZOL maść 10% x 5g. Op. 20 149. DEPREXOLET 10mg x 30 tabl Op. 20 150. MILURIT 100mg x 50 tabl. Op. 5 151. MOLSIDOMINA 4mg x 30 tabl. Op. 5 152. NATRIUM BICARB. 8,4% 20ml x 10 amp Op. 10 153. NATRIUM CHLORAT 0,9% 250ml. Op. 500 154. NATRIUM CHLORAT. 0,9% 500ml. Op. 800 155. NATRIUM CHLORAT. 10% 10ml x 10 amp Op. 15 156. NEOMYCIN 0,5% UNG.OPHT. 3g. Op. 10 157. NEOMYCINUM AER. 55ml. Op. 250 158. NEOSPASMINA 150g. Op. 35 159. NITRENDYPINA 10mg x 60 tabl. Op. 20 160. NITROMINT aerozol 200 dawek Op. 10 161. NORSEPT 400mg x 20 tabl Op. 50 162. NO-SPA 0.04g/2ml x 5amp. Op. 70 163. NO-SPA x 20 tabl. Op. 60 164. NYSTATYNA 500 000j. x 16 tabl. Op. 15 165. OCTENISEPT 250ml Op. 15 166. OLIWKA DO SKÓRY 300 ml Bambino Op. 200 167. OPACORDEN 0,2g x 60 tabl. Op. 10 168. OPATR. KALTOSTAT 7,5 x 12CM X 1 SZT Op. 10 169. OTINUM 200mg/g 10 g 170. OTREX 600 x 30 tabl. Op. 50 171. OXYCORT AER.55ml. Op. 130 172. PABI-DEXAMETHASON 1 mg x 20 tabl Op. 5 173. PAPAVERINUM H/CH 0,04g/2ml x10amp. Op. 20 174. PARACETAMOL 500mg x 500 tabl. Op. 10 175. PARACETAMOL czopki 250 mg x 10 czopków Op. 3 176. PASKI ACCU-CHEK ACTIV x 50 sztuk Op. 50 177. PASKI CONTOUR TS x 50 sztuk Op. 50 178. PERNAZINUM 25mg x 20 tabl. Op. 30 179. PHENAZOLINUM 0,1g/2ml x 10amp. Op. 30 180. PIMAFUCORT MAŚĆ Op. 15 181. PŁYN WIELOELEKTROLITOWY 500ml Op. 400 182. POLFENON 0,15g x 20 tabl. Op. 20 183. POLFILIN PROLONG. 400 mg x 60 tabl. Op. 40 184. POLHUMIN MIX-3 100 J.M ML-5WKŁ 3ML. Op. 10 185. POLHUMIN N 100J.M ML x 5WKŁ 3ML. Op. 5 186. POLHUMIN R x 100J.M/ML-5 WKŁ 3ML. Op. 10 187. POLOPIRYNA S 0,3g x 20 tabl. Op. 50 188. ORTANOL 20 mg x 14 kaps Op. 400 189. ORATRAM 100 mg x 30 tabl Op. 50 190. AXYVEN 37,5 mg x 28 tabl. Op. 20 191. PRIDINOL 5 mg x 50 tabl. Op. 10 192. PROMAZIN 25mg x 60 tabl Op. 20 193. PROPRANOLOL 40mg x 50 tabl Op. 10 194. PROXACIN krople oczne Op. 10 195. PYRALGIN 2,5mg/5ml x 5amp. Op. 100 196. PYRALGIN czopki 750mg. x 5 Op. 40 197. PYRALGIN x 6 tabl. Op. 90 198. RANIGAST 150mg x 60 tabl. Op. 10 199. REC. GLICEROLUM 86%1000g. Op. 1 200. RISPOLEPT 1 mg x 20 tabl Op. 10 201. RIVANOLUM 0,1g x 5 tabl. Op. 400 202. ROLICIN 150mg x 10 tabl. Op. 10 203. SALBUTAMOL 0,5mg/1ml x 10amp. Op. 5 204. SALBUTAMOL 4mg x 25 tabl. Op. 3 205. SEREVENT aerozol 0,025 mg/dawke 120 dawek Op. 5 206. AVAMINA 500mg x 30 tabl Op. 50 207. SPASMALGON 5ml x 10amp. Op. 30 208. SPASMOPHEN 5mg x 30 tabl. Op. 3 209. SPIRONOL 25mg x 100 tabl Op. 30 210. SPIRYTUS SALICYLOWY 800g. Op. 10 211. SUDOCREM 250g Op. 200 212. SULFACETAMID NATR.10% x 12 Op. 20 213. SULFACETAMID NATR.HEC.10% 5ml .x 2 Op. 20 214. SULFASALAZIN EN 0,5 mg x 100 tabl. Op. 6 215. TACLAR 500 mg x 1 fiolka 20 ml Op. 100 216. TANINAL x 20 tabl. Op. 50 217. TARCEFANDOL 1g amp Op. 100 218. TARCEFOKSYM 1g x 1 fiolka Op. 200 219. TAROMENTIN 1.2g/fiol. Op. 300 220. TARTIAKSON 1 g x 1 fiolka Op. 300 221. THEOSPIREX 20mg/ml 5 amp. x 10 ml Op. 30 222. THEOVENT PROL 0,3 x 50 tabl Op. 30 223. TIALORID MITE x 50 tabl. Op. 10 224. TOBREX maść do oczu Op. 10 225. TORECAN 6,5mg x 6czopków Op. 10 226. TRAMAL 50mg/1ml x 5amp. Op. 20 227. UNASYN 1,5 g x 1 fiolka Op. 200 228. UNIDOX SOLUTABL 100mg x 10 tabl. Op. 30 229. SIMVASTATIN 20 mg x 30 tabl Op. 20 230. VENTOLIN aerozol 0,1 mg/dawka 200 dawek Op. 10 231. VINPOCETINE 5 mg x 100 tabl. Op. 20 232. VITACON 10mg x 30 tabl. Op. 10 233. VITACON 1mg/0,5ml x 10 amp. Op. 2 234. VITAMINA B 6 tabl.x 50 tabl Op. 30 235. VITAMINA B12 1 mg/2ml x 5 amp Op. 25 236. WODA UTLENIONA 100g Op. 600 237. XORIMAX 250mg x 10 tabl. Op. 10 238. DORETA 30 tabl Op. 300 239. DOXAR 4mg x 30 tabl Op. 25 ZAMAWIAJACY INFORMUJE, ŻE WYMAGA ZAOFEROWANIA LEKÓW ZGODNIE Z PODANYM WYKAZEM ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ ODPOWIEDNIEGO PRZELICZANIA ZAMAWIANYCH ILOŚCI NA OPAKOWANIA LUB SZTUKI..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00 - Nawozy azotowe i związki azotu .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 185031,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 145610,00

  • Oferta z najniższą ceną: 145610,00 / Oferta z najwyższą ceną: 145610,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.