Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-07-02

Elbląg: Roboty zduńskie wykonywane w zasobach administrowanych
przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu


Numer ogłoszenia: 255642 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 218942 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu, ul. Ratuszowa 4, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 2398400, faks 55 2398405.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty zduńskie wykonywane w zasobach administrowanych
przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu.


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na przestawieniu pieców ceramicznych i trzonów kuchennych ceramicznych oraz na wykonaniu nowych pieców ceramicznych i trzonów kuchennych ceramicznych w mieszkaniach.

przedmiot główny:
nazewnictwo wg CPV: Wznoszenie pieców
przedmiot dodatkowy:
nazewnictwo wg CPV: Roboty remontowe oraz renowacyjne

Przedmiot zamówienia składa się z 3 części opisanych w pkt XVIII SIWZ.

2.Zakres zamówienia.

Zakres robót obejmuje między innymi:
- rozebranie istniejącego pieca,
- wykonanie fundamentu pod piec,
- postawienie pieca lub przestawienie pieca
- wymiana osprzętu pieca,
- sprawdzenie i odgruzowanie przewodów kominowych
Szczegółowy zakres robót do wykonania określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robót Remontowo - Budowlanych stanowiąca ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ.

3.Wykonawca zobowiązany jest na czas prowadzenia w/w robót do posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

4.Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.30-6, 45.45.30.00-7.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 2   

Nazwa: Wykonywanie robót zduńskich w zasobach administrowanych przez
Zarząd Budynków Komunalnych - PON II


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Zakład Remontowo-Budowlany
  Tomasz Jon, ul. Daszyńskiego 13/4, 82-300 Elbląg, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 106066,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 95460,00


 • Oferta z najniższą ceną: 95460,00 / Oferta z najwyższą ceną: 95460,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Wykonywanie robót zduńskich w zasobach administrowanych przez
Zarząd Budynków Komunalnych - PON III


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Zduństwo- Tadeusz Olędzki, ul.Gałczyńskiego 27, 82-300 Elbląg, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 137944,44 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 124150,00


 • Oferta z najniższą ceną: 124150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 200957,00


 • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z ELBLĄGA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Elblągu » więcej : Wznoszenie pieców »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU