eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Zagospodarowanie terenu Park Wincentego APaulo w Krakowie - etap I. Znak sprawy 49/VII/2008

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2008-10-06

Kraków: Zagospodarowanie terenu Park Wincentego APaulo w Krakowie - etap I. Znak sprawy 49/VII/2008
Numer ogłoszenia: 251565 - 2008; data zamieszczenia: 06.10.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 186852 - 2008r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie, ul. Centralna 53F, Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6167000, 6167134, fax 012 6167138.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu Park Wincentego APaulo w Krakowie - etap I. Znak sprawy 49/VII/2008.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu Park Wincentego APaulo w Krakowie. Park zlokalizowany jest u zbiegu ulicy Lea i Alei Kijowskiej (Ul. Bydgoska i Misjonarska). b) Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową (zał. nr 5), przedmiarem robót (zał. nr 6), specyfikacją techniczną (zał. nr 7) oraz standaryzacją zieleni (zał. nr 8). c) Na przedmiotowe roboty Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji od daty odbioru robót. d) W przypadku wystąpienia nazwy producenta w dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i przedmiarze robót - materiały i produkty można zastąpić równoważnymi.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1877043.75 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorswo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o. o., ul. Zabłocie 21, 30-701 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 1877043.75
  • Oferta z najniższą ceną: 1877043.75 oferta z najwyższą ceną: 2254500.88
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.