Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2009-07-20

Gdynia: Dostawa i montaż żaluzji pionowych w kwaterach internatowych

Numer ogłoszenia: 245360 - 2009; data zamieszczenia: 20.07.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 165750 - 2009r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni, ul. M.C. Skłodowskiej 19, 81-231 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6908 700, faks 058 6908 701.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż żaluzji pionowych w kwaterach internatowych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż żaluzji pionowych - verticali w kwaterach internatowych w ilości 703,54 m2 w miejscowościach: Gdynia, Gdańsk, Pruszcz Gdański, Malbork, Starogard Gdański, Ustka, Czarne.
Jako dostawę należy rozumieć zakup żaluzji pionowych, transport, wniesienie ich do po-szczególnych kwater w budynkach, usunięcie i wywóz opakowań, uprzątnięcie pomieszczeń i inne wyżej nie wymienione, a konieczne do przekazania zamówionej rzeczy Zamawiającemu jako funkcjonalnej i sprawnej.
W cenie dostawy należy ująć również wszystkie koszty związane z montażem dostarczonych rzeczy, a mianowicie: koszty robocizny, sprzętu i materiałów pomocniczych typu kołki rozporowe, podkładki, śruby, listwy, przedłużacze i inne wyżej nie wymienione, a konieczne do przekazania zamówionej rzeczy Zamawiającemu jako funkcjonalnej i sprawnej.
Dostawę i montaż żaluzji pionowych należy poprzedzić pomiarami z natury w ramach zamówienia.
Żaluzje pionowe - tekstylne, tkanina antystatyczna, z funkcją przesuwu. Odległość od dolnej krawędzi żaluzji pionowych do parapetu 2 do 3cm. Kolor do ustalenia z Zamawiającym..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

39.51.54.40 - Żaluzje pionowe
.


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 45026.56 PLN.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2009.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)  • Cena wybranej oferty: 15 224,61

  • Oferta z najniższą ceną: 15 224,61 oferta z najwyższą ceną: 46 644,70

  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z GDYNI PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Gdyni »
więcej : Żaluzje pionowe »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU