eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Dostawa i montaż żaluzji pionowych w kwaterach internatowych

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2009-07-20

Gdynia: Dostawa i montaż żaluzji pionowych w kwaterach internatowych
Numer ogłoszenia: 245360 - 2009; data zamieszczenia: 20.07.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 165750 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni, ul. M.C. Skłodowskiej 19, 81-231 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6908 700, faks 058 6908 701.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż żaluzji pionowych w kwaterach internatowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż żaluzji pionowych - verticali w kwaterach internatowych w ilości 703,54 m2 w miejscowościach: Gdynia, Gdańsk, Pruszcz Gdański, Malbork, Starogard Gdański, Ustka, Czarne. Jako dostawę należy rozumieć zakup żaluzji pionowych, transport, wniesienie ich do po-szczególnych kwater w budynkach, usunięcie i wywóz opakowań, uprzątnięcie pomieszczeń i inne wyżej nie wymienione, a konieczne do przekazania zamówionej rzeczy Zamawiającemu jako funkcjonalnej i sprawnej. W cenie dostawy należy ująć również wszystkie koszty związane z montażem dostarczonych rzeczy, a mianowicie: koszty robocizny, sprzętu i materiałów pomocniczych typu kołki rozporowe, podkładki, śruby, listwy, przedłużacze i inne wyżej nie wymienione, a konieczne do przekazania zamówionej rzeczy Zamawiającemu jako funkcjonalnej i sprawnej. Dostawę i montaż żaluzji pionowych należy poprzedzić pomiarami z natury w ramach zamówienia. Żaluzje pionowe - tekstylne, tkanina antystatyczna, z funkcją przesuwu. Odległość od dolnej krawędzi żaluzji pionowych do parapetu 2 do 3cm. Kolor do ustalenia z Zamawiającym..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.54.40 - Żaluzje pionowe .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 45026.56 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 15 224,61
  • Oferta z najniższą ceną: 15 224,61 oferta z najwyższą ceną: 46 644,70
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.