Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-06-25

Miechów: ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE KURSÓW W RAMACH PROJEKTU
MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE W OKRESIE
OD 2010 - 2014 R.
CZĘŚĆ I: KURS BARISTYCZNY
CZĘŚĆ II: KURS KELNERSKI


Numer ogłoszenia: 242570 - 2013; data zamieszczenia: 25.06.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 176860 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Miechowie, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów, woj. małopolskie, tel. 041 3821110, faks 041 3821118.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE KURSÓW W RAMACH PROJEKTU
MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE W OKRESIE
OD 2010 - 2014 R.
CZĘŚĆ I: KURS BARISTYCZNY
CZĘŚĆ II: KURS KELNERSKI.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ I KURS BARISTYCZNY

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu baristycznego parzenia kawy dla grupy 10 uczniów w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego ze środków UE w ramach POKL.
2. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności związanych z profesjonalnym parzeniem kawy.
3. Program szkolenia powinien obejmować minimum 8 godz. zajęć, w tym zajęć praktycznych minimum 6 godz.
4. Kursant powinien pozyskać wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresach:
1 Część teoretyczna
Podstawowe informacje o kawie czyli Coffee Culture
Uprawa kawy, metody jej pozyskiwania, transport i przechowywanie, jakość ziarna, prażenie, cechy organoleptyczne
Ekspres do parzenia kawy typu Espresso
a) budowa urządzenia,
b) zasady pracy przy ekspresie - teoria i praktyka,
c) młynek do kawy - budowa, sposób ustawienia, grubość mielenia, porcja na 1 espresso.
c) Espresso
1. zasady dobrego espresso,
2. reguła 4m,
3. błędy przy parzeniu espresso,
4. mleko rodzaj mleka, sposoby spieniania,
5. rodzaje kaw na bazie espresso,
6. parzenie kawy w ekspresie ciśnieniowym omówienie kolejnych czynności
Część praktyczna
a Espresso
7. przygotowanie ekspresu do pracy
8. ustawienie młynka do kawy
9. dozowanie kawy
10. ubijanie kawy
11. etapy przygotowania espresso
12. rozpoznawanie źle przygotowanego espresso
13. kończenie pracy na ekspresie, czyszczenie i konserwacja
b) Napoje kawowe na bazie espresso
14. przyrządy i dodatki stosowane do napojów kawowych niezbędne do pracy z ekspresem
15. spienianie mleka
16. dobór filiżanek
17. podstawowe napoje na bazie espresso cappuccino, macchiatto, latte
18. latte art - sztuka zdobienia kawy
19. inne napoje na bazie espresso z użycie syropów, sosów, lodów, bitej śmietany itp )
c) Dbałość o stanowisko pracy
20. konserwacji i czyszczenie ekspresu
21. konserwacja i czyszczenie młynka
22. postępowanie z kawą przechowywanie, dozowanie
5. Termin wykonania zamówienia do 20.06.2013 roku.
6. Miejscem organizacji szkolenia będzie Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie, ul. B. Prusa 2.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiału dydaktycznego, teoretycznego i praktycznego, w tym surowców, dla każdego uczestnika kursu.
8. Zajęcia mogą odbywać się w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku oraz przedpołudniowych w sobotę i lub w niedzielę, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym i zaakceptowanym przez szkolnego lidera projektu.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, do zaakceptowania, na minimum 7 dni przed rozpoczęciem kursu, programu kursu.
10. Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i systematycznego prowadzenia wszelkiej dokumentacji kursu; podczas trwania kursu dokumentacja będzie przechowywana w miejscu wskazanym przez szkolnego lidera projektu, a po zakończeniu kursu niezwłocznie przekazana szkolnemu liderowi projektu.
11. Wykonawca zobowiązany będzie po ukończeniu kursu wydać stosowne certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.
12. Wszystkie dokumenty i materiały szkoleniowe, miejsce prowadzenia szkolenia i listy obecności muszą być oznaczone logotypami projektu zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.
13. Godzina zegarowa szkolenia liczy się 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min. oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę, w uzgodnieniu ze szkolnym liderem projekt

II część KURS KELNERSKI

Opis przedmiotu zamówienia.
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu kelnerskiego dla grupy 20 uczniów w ramach projektu  Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego ze środków UE w ramach POKL.
2.Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do wykonywania zadań kelnera.
3.Program szkolenia powinien obejmować minimum 40 godz. zajęć łącznie, w tym minimum 20 godz. zajęć praktycznych. Kursant powinien pozyskać wiedzę i  praktyczne umiejętności z zakresu kelnerstwa, w szczególności:
1. obsługi kelnerskiej gości,
2. savoir vivre,
3. nakrywania do stołu,
4. serwowania potraw i napojów,
5. organizowania różnych form przyjęć i bankietów,
6. przygotowania sali konsumenckiej do obsługi,
7. techniki noszenia naczyń itp.
8. systemu rozliczeń kelnerskich
4.Termin wykonania zamówienia: do 20.06.2013 roku.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości uczestników kursu w przypadkach losowych lub rezygnacji uczestnika w trakcie kursu.
6.Miejscem organizacji szkolenia będzie Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie.
7.Wykonawca zapewni swój sprzęt szkoleniowy oraz materiał dydaktyczny dla każdego uczestnika kursu.
8.Zajęcia mogą odbywać się w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku oraz przedpołudniowych w sobotę i lub w niedzielę, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym i zaakceptowanym przez szkolnego lidera projektu.
9.Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, do zaakceptowania, na minimum 7 dni przed rozpoczęciem kursu, programu i wstępnego harmonogramu kursu.
10.Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i systematycznego prowadzenia wszelkiej dokumentacji kursu; podczas trwania kursu dokumentacja będzie przechowywana w miejscu wskazanym przez szkolnego lidera projektu, a po zakończeniu kursu niezwłocznie przekazana szkolnemu liderowi projektu.
11.Wykonawca zobowiązany będzie po ukończeniu kursu powinien przeprowadzić egzamin wewnętrzny sprawdzający umiejętności i na tej podstawie wydać stosowne dokumenty świadczące o ukończeniu kursu (zaświadczenie, świadectwo, certyfikat itp.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
12.Wszystkie dokumenty i materiały szkoleniowe, miejsce prowadzenia szkolenia i listy obecności muszą być oznaczone logotypami projektu zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.
13.Godzina zegarowa szkolenia liczy się 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min. oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut czas i długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę, w uzgodnieniu ze szkolnym liderem projektu..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

80.57.00.00 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
80.53.00.00 - Usługi szkolenia zawodowego
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: priorytet IX działanie 9.2 POKL.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1   

Nazwa: CZĘŚĆ I: KURS BARISTYCZNY


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Barman Service Katarzyna Górnicka, ul.Dworcowa 3, 40-012 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3100,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 1580,00


 • Oferta z najniższą ceną: 1580,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2050,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: II część KURS KELNERSKI


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Coctail Show Rafał Wraga, ul.Osiedle 6, 59-820 Leśna, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 3798,00


 • Oferta z najniższą ceną: 3798,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6300,00


 • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z MIECHOWA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Miechowie » więcej : Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU