Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-08-11

Bytom: Zabezpieczenie p.poż klatki schodowej budynku administracyjnego - roboty dodatkowe

Numer ogłoszenia: 240814 - 2011; data zamieszczenia: 11.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Opera Śląska, ul. Moniuszki 21/23, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 3966856, faks 032 2814335 , strona internetowa www.opera-slaska.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zabezpieczenie p.poż klatki schodowej budynku administracyjnego - roboty dodatkowe.


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zabezpieczenie p.poż klatki schodowej budynku administracyjnego - roboty dodatkowe..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.00.00.00 - Roboty budowlane
.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki  • 1. Podstawa prawna


    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu


    Zamówienie udzielane dotychczasowemu wykonawcy na roboty nieprzewidziane w zamówieniu podstawowym, które są konieczne aby prawidłowo zrealizować zamówienie podstawowe.
    Wykonanie zamówienia podstawowego uzależnionej jest od wykonania dodatkowego.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Bud-System Sp z o.o., Krucza 44, 40-758 Katowice, kraj/woj. śląskie.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z BYTOMIA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Bytomiu » więcej : Roboty budowlane »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU