Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2009-12-08

Tczew: Całoroczne utrzymanie czystosci na terenach zewnetrznych

Numer ogłoszenia: 235653 - 2009; data zamieszczenia: 08.12.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 216295 - 2009r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie, ul. Czyżykowska 70, 83-110 Tczew, woj. pomorskie, tel. 058 5314005, faks 058 5303255.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całoroczne utrzymanie czystosci na terenach zewnetrznych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Całoroczne utrzymanie czystosci na terenach zewnetrznych utwardzonych i nieutwardzonych oraz koszenie powierzchni trawników a także wykonywanie innych czasowych czynności towarzyszących w zakresie pielęgnacji zieleni zgodnie z zakresem i powierzchnią określoną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

90.20.00.00 - 90.20.00.00
77.31.40.00 - Usługi utrzymania gruntów
77.31.41.00 - Usługi w zakresie trawników
77.34.00.00 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów
.


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 488279.68 PLN.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.12.2009.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:  • PRIMUS Bartlewski, Popów, Samulewicz Spółka Jawna, ul. Jagiellońska 56A, 83-110 Tczew, kraj/woj. pomorskie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)  • Cena wybranej oferty: 488279.68

  • Oferta z najniższą ceną: 488279.68 oferta z najwyższą ceną: 488279.68

  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z TCZEWA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Tczewie » więcej : »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU