Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-07-03

Spytkowice: Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach

Numer ogłoszenia: 233166 - 2012; data zamieszczenia: 03.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 180768 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowicach, ul. Zamkowa 14, 34-116 Spytkowice, woj. małopolskie, tel. 33 879 18 20 wew. 61, faks.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach.


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Rok produkcji - powyżej 1996
2) Sprawny technicznie, bezwypadkowy , kolor karoserii czerwony stan bez
ubytków lakierniczych oraz bez śladów korozji
3) Aktualnie zarejestrowany na terenie Polski lub posiadający wszystkie niezbędne
dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji pojazdu na terenie Polski.
4) Kierownica fabrycznie montowana po lewej stronie pojazdu- przystosowana
do ruchy prawostronnego,
5) System bezpieczeństwa ABS,
6) Napęd minimum ( 4x2 )
7) Silnik wysokoprężny o mocy minimum 260KM
8) Automatyczna skrzynia biegów
9) Zbiornik wody o pojemności minimum 2000 litrów,
10) Autopompa o wydajności minimum 2500 l min
11 ) Jedno zwijadło szybkiego natarcia o minimum 60 metrów (zwijane elektrycznie
oraz ręcznie)
12) Przystosowany i zarejestrowany samochód do przewozu mimum 7 osób,
13) Kabina samochodu jednomodułowa fabryczna,
14) Podrzucania łańcuchów pod tylne koła - automatyczne
15) Maszt oświetleniowy ,wysuwany pneumatycznie , sterowany za pomocą panela
sterowniczego,
16) Uchwyty do mocowania drabiny pożarniczej , inne uchwyty do bosaków i innego
dodatkowego sprzętu technicznego, pożarniczego,
17) Oświetlenie ostrzegawcze - tzw. falę świetlną ,
18) Urządzenie sygnalizacyjne pojazdu uprzywilejowanego (świetlne i dźwiękowe)

2. Wraz z samochodem winny być dostarczone.
Dowód rejestracyjny, karta pojazdu, ubezpieczenie, książka serwisowa (jeżeli wykonawca posiada) inne dokumenty będące w posiadaniu Wykonawcy.
Na etapie oceny ofert wykonawca zobowiązany jest udostępnić samochód w swojej siedzibie, ewentualnie w miejscu garażowania w celu dokonania oględzin i prób technicznych.
W przypadku stwierdzenia usterek, braków lub wad, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zakupu samochodu..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

34.14.42.10 - Wozy strażackie
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:  • Robert Janczy Samochody Pożarnicze F.H.U PROFIS 34-650, Tymbark, 34-650 Tymbark, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 125000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 150000,00


  • Oferta z najniższą ceną: 150000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 150000,00


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI SPYTKOWICE PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi SPYTKOWICE » więcej : Wozy strażackie »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU