Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2008-02-04

Warszawa: Substancje recepturowe, chemikalia, spirytusy, testy alergologiczne, opłatki (kapsułki) apteczne - 9 pakietów

Numer ogłoszenia: 22941 - 2008; data zamieszczenia: 04.02.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 258573 - 2007.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Al. Dzieci Polskich, 04-730 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8151024, fax 022 8151015.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka badawczo-rozwojowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Substancje recepturowe, chemikalia, spirytusy, testy alergologiczne, opłatki (kapsułki) apteczne - 9 pakietów.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Substancje recepturowe, chemikalia, spirytusy, testy alergologiczne, opłatki (kapsułki) apteczne - 9 pakietów. 1. Substancje recepturowe; 2. Chemikalia; 3. Substancje chemiczne; 4. Spirytus etylowy; 5. Spirytus skażony hibitanem; 6. Spirytus vini; 7. Spirytus spożywczy; 8. Opłatki (kapsułki) apteczne; 9. Testy skórne alergologiczne.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Oryginalny kod CPV: 24.14.70.00 - Różne organiczne substancje chemiczne

Kod CPV wg słownika 2008: 24.32.70.00 - Różne organiczne substancje chemiczne
Oryginalny kod CPV: 24.10.00.00 - Chemikalia

Kod CPV wg słownika 2008: 24.00.00.00 - Produkty chemiczne
Oryginalny kod CPV: 24.14.20.00 - Alkohole, fenole, fenoloalkohole i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne; przemysłowe alkohole tłuszczowe

Kod CPV wg słownika 2008: 24.32.20.00 - Alkohole, fenole, fenoloalkohole i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne; przemysłowe alkohole tłuszczowe
Oryginalny kod CPV: 24.49.30.00 - Pozostałe produkty terapeutyczne

Kod CPV wg słownika 2008: 33.69.30.00 - Pozostałe produkty terapeutyczne
.


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 90591,05 PLN.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIACZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Substancje recepturowe.


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.01.2008.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)


  • Cena wybranej oferty: 90591.05

  • Oferta z najniższą ceną: - / oferta z najwyższą ceną: -

  • Waluta: PLN.
 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WARSZAWY PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Warszawie » więcej : Różne organiczne substancje chemiczne »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU