eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Wycinka drzew przydrożnych o łącznej w ilości 285 szt. z frezowaniem pni oraz dokonanie nasadzeń drzew w miejscu wskazanym przez Kierownika Obwodu Drogowego w ciągu dróg powiatowych w powiecie opolskim w 2016 r. - zadania 1 - 3

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-03-03

Opole: Wycinka drzew przydrożnych o łącznej w ilości 285 szt. z frezowaniem pni oraz dokonanie nasadzeń drzew w miejscu wskazanym przez Kierownika Obwodu Drogowego w ciągu dróg powiatowych w powiecie opolskim w 2016 r. - zadania 1 - 3
Numer ogłoszenia: 22093 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 8813 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole, woj. opolskie, tel. 77 44-14-069 (70), faks 77 44-14-071.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycinka drzew przydrożnych o łącznej w ilości 285 szt. z frezowaniem pni oraz dokonanie nasadzeń drzew w miejscu wskazanym przez Kierownika Obwodu Drogowego w ciągu dróg powiatowych w powiecie opolskim w 2016 r. - zadania 1 - 3.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa obejmuje : -usunięcie drzew i uprzątnięcie terenu po wycince( oczyszczenie terenu z odpadów tj. pozostałości po wycince ) . -wyfrezowanie pni na głębokość 10 cm poniżej normatywnej powierzchni pochylenia terenu -posadzenie nowych drzew w miejscach wyznaczonych przez Kierownika Obwodu Drogowego . Ilość nasadzeń - zgodnie z decyzją wójta / burmistrza ( gat. drzew do sadzenia - klon , jesion lub lipa. Lipa - 15 szt tylko w Gminie Niemodlin), -odkupienie 100 % pozyskanego drewna ( wg cen i ilości wynikających z protokołu brakarskiego zatwierdzonego przez uprawnionego leśnika i sporządzonego przy udziale Kierownika Obwodu Drogowego. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzenia usługi zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu na czas wykonywania usługi w pasie drogowym Koszty organizacji ruchu ( w tym także oznakowanie robót ) obciążają Wykonawcę.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00 - Usługi wycinania drzew 77.21.16.00 - Sadzenie drzew .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Wycinka drzew przydrożnych z frezowaniem pni oraz dokonanie nasadzeń drzew w miejscu wskazanym przez Kierownika Obwodu Drogowego w ciągu dróg powiatowych w powiecie opolskim w 2016 r. - Obwód Drogowy w m. Dąbrowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne Jacek Bronowicki, Biadacz, ul. Leśna 40, 46-022 Luboszyce, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43696,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 42586,56

 • Oferta z najniższą ceną: 42586,56 / Oferta z najwyższą ceną: 80600,40

 • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: Wycinka drzew przydrożnych z frezowaniem pni oraz dokonanie nasadzeń drzew w miejscu wskazanym przez Kierownika Obwodu Drogowego w ciągu dróg powiatowych w powiecie opolskim w 2016 r. - Obwód Drogowy w m.Chrząstowice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8657,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8777,16

 • Oferta z najniższą ceną: 8777,16 / Oferta z najwyższą ceną: 12754,80

 • Waluta: PLN .


Część NR: 3   

Nazwa: Wycinka drzew przydrożnych z frezowaniem pni oraz dokonanie nasadzeń drzew w miejscu wskazanym przez Kierownika Obwodu Drogowego w ciągu dróg powiatowych w powiecie opolskim w 2016 r. - Obwód Drogowy w m.Kotórz Mały

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Handlowy Urządzenia i Utrzymanie Zieleńców A. Jędras, Główczyce, ul. Dobrodzieńska 2a, 46-380 Dobrodzień, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21399,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 23274,00

 • Oferta z najniższą ceną: 23274,00 / Oferta z najwyższą ceną: 35780,40

 • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.