eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › Wykonanie robót budowlanych konstrukcyjnych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Zamościu przy ul. Dolnej 4 -zamówienie dodatkowe

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-07-25

Zamość: Wykonanie robót budowlanych konstrukcyjnych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Zamościu przy ul. Dolnej 4 -zamówienie dodatkowe
Numer ogłoszenia: 215158 - 2011; data zamieszczenia: 25.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, tel. 084 6392084, faks 084 6393054 , strona internetowa www.zamosc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych konstrukcyjnych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Zamościu przy ul. Dolnej 4 -zamówienie dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane konstrukcyjne związane z remontem kapitalnym budynku Przedszkola Nr 6 przy ul. Dolnej 4 w zakresie: - wymiany elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych, podwaliny i elementy podokienne poziome, - wymiany końcówek słupów drewnianych, - nabicie desek 2-krotnie przy wymianie końcówek słupów, - wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho gr 10 cm, - wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestruganych gr. 25 mm, - wykonanie izolacji z papy asfaltowej na sucho pod podwaliny.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zastosowano tryb zamówienia z wolnej ręki - udzielenie zamówienia dodatkowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, objętych zamówieniem podstawowym. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego i jest realizowane na podstawie Umowy Nr 414/2011, zawartej w dniu 03 czerwca 2011 r. pomiędzy Miastem Zamość a Janem Trepko, ul. Graniczna 6B, 22 - 400 Zamość, za cenę ofertową 141.780,01zł netto (174 389,41 zł brutto). Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia podstawowego pn. Wykonanie remontu kapitalnego budynku Przedszkola Nr 6 w Zamościu przy ul. Dolnej 4 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 kwietnia 2011r. pod nr 77622-2011. Przedmiot zamówienia podstawowego realizowanego na podstawie w/w umowy obejmuje remont kapitalny budynku Przedszkola Nr 6 w Zamościu przy ul. Dolnej 4 w zakresie określonym w przedmiarze robót dołączonym do siwz. Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dodatkowych robót budowlanych w branży konstrukcyjnej polegających na: wymianie elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych, podwalin i elementów podokiennych poziomych, wymianie końcówek słupów drewnianych, nabicia desek 2-krotnie przy wymianie końcówek słupów, wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej, pionowo z płyt układanych na sucho gr 10 cm, wymianie jednostronnego odeskowania ścian z desek niestruganych gr. 25 mm, wykonanie izolacji z papy asfaltowej na sucho pod podwaliny. Prace te nie były objęte zamówieniem podstawowym. Wykonanie omawianych prac jest konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. W trakcie wykonywania prac remontowych po zdjęciu elewacyjnych płyt azbestowo - cementowych okazało się, że część elementów konstrukcyjnych drewnianych jest spróchniała i kwalifikuje się do wymiany tj. m.in. podwaliny, elementy podokienne poziome, izolacja przeciwwilgociowa i przeciwdźwiękowa, końcówki słupów drewnianych opartych na fundamentach i częściowe odeskowanie ścian. Prace objęte niniejszym zamówieniem są niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, gdyż ich niewykonanie uniemożliwiałoby prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie obiektu. Z tego też powodu wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość zamówienia dodatkowego nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego i wynosi 40.517,13 zł netto (49 836,07 zł brutto), co stanowi 28,58% wartości zamówienia podstawowego. Powyższe argumenty wyczerpują przesłankę określoną w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych i uzasadniają zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Zakład Remontowo-Budowlany Jan Trepko, ul. Graniczna 6B, 22-400 Zamość, kraj/woj. lubelskie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.