Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2010-07-12

Warszawa: RAMIĘ POMIAROWE (WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE RAMIĘ POMIAROWE)

Numer ogłoszenia: 204818 - 2010; data zamieszczenia: 12.07.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 120303 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6837865, faks 022 6837977.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: RAMIĘ POMIAROWE (WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE RAMIĘ POMIAROWE).


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia pomiarowego - ramię pomiarowe powinno spełniać następujące wymagania: wyposażenie w system mocowania umożliwiający szybką i łatwą wymianę trzpieni pomiarowych bez ponownej kalibracji; skalibrowany wzorzec, automatyczne rozpoznawanie i sygnalizowanie zainstalowanej końcówki pomiarowej; system przeciwwagi masy ramion pomiarowych, współpraca z komputerem przenośnym wchodzącym w skład urządzenia pomiarowego, umożliwiającym wspomaganie wszystkich niezbędnych czynności pomiarowych, zapis wyników pomiarów w formatach umożliwiających przeniesienie danych do systemów CAD (Catia, ProE, Unigraphics, Cadds...). Dane techniczne: długość ramienia niemniej niż 1,8 m, przestrzeń pomiarowa conajmniej 3 m3. Oprogramowanie użytkowe: moduł pomiarowo -obliczeniowy do pomiarów liniowych, odchyłek kształtu i położenia oraz z innymi funkcjami wspomagającymi pomiary - na przykład oprogramowanie Calypso - licencja i szkolenie w cenie. Parametry komputera przenośnego: notebook: procesor 1,86 GHz, 512MB, 160GB, DVD, 15,4 WSXGA, WLAN, grafika ATIx600. Uruchomienie i instruktaż obsługi urządzenia w cenie. Gwarancja 24 miesiące. Dopuszcza się oferty obejmujące pełnosprawny, fabrycznie ukompletowany zestaw pomiarowy (wystawowy lub demonstracyjny) posiadający certyfikat stanu technicznego oraz świadectwo CE a także gwarancję jak dla sprzętu nowego. Urządzenie powinno posiadać parametry równe lub korzystniejsze niż produkowane przez firmę CimCore o nazwie STINGER II 1,8m.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

38.54.00.00 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 42500,00


  • Oferta z najniższą ceną: 42500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 96180,00


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WARSZAWY PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Warszawie » więcej : Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.