eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej wraz z Centrum Rehabilitacji i Ośrodkiem Szkolenia Personelu Opiekuńczego w Prałkowcach - etap II - stan surowy zamknięty segmentu D

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2006-04-12

POZYCJA 18935

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Warszawa: Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej wraz z Centrum Rehabilitacji i Ośrodkiem Szkolenia Personelu Opiekuńczego w Prałkowcach - etap II - stan surowy zamknięty segmentu D

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Zgromadzenie Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi, do kontaktów: s. Irena Drozd, ul. Rajców 11, 00-220 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8317316, fax 022 8317316, e-mail: siostrynmp@siostrynmp.opoka.org.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: PPU "INWEST-ROL" sp. z o.o., Tadeusz Franków, ul. Klasztorna 1, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 016 6703817, fax 016 6703817. 3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej, Jan Szumada, Prałkowce 231, 37-700 Prałkowce, woj. podkarpackie, tel. 016 6787773, fax 016 6787773, e-mail: edps.pralkowce@wp.pl. 4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM, Jan Szumada, Prałkowce 231, 37-700 Prałkowce, woj. podkarpackie, tel. 016 6787773, fax 016 6787773, e-mail: edps.pralkowce@wp.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej wraz z Centrum Rehabilitacji i Ośrodkiem Szkolenia Personelu Opiekuńczego w Prałkowcach - etap II - stan surowy zamknięty segmentu D. 1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Stan surowy zamknięty segmentu D - ściany parteru, strop nad parterem, ściany I piętra, ściany poddasza, konstrukcja dachu i pokrycie, ścianki działkowe, stolarka okienna PCV, drzwi zewnętrzne aluminiowe. 1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej wraz z Centrum Rehabilitacji i Ośrodkiem Szkolenia Personelu Opiekuńczego w Prałkowcach , pow. przemyski, gmina Krasiczyn, woj. podkapackie. 1.5) Nomenklatura 1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.21.52.10 - Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.52.10 - Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia 2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Powyżej 60 000 euro. 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 12.06.2006; data zakończenia: 15.12.2006;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: w wysokości 20 000 PLN. 2) Warunki uczestnictwa 2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami) i spełniający wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia: 1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert: 2) Kryteria oceny ofert: Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem: 1. cena - 90% 2. gwarancje - 10% 3) Informacje administracyjne 3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 22.05.2006, cena - 122,00 PLN. 3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29.05.2006 godzina 09:45. 3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert. 3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 29.05.2006, godzina 10:00, Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej, Prałkowce 231, 37-700 Przemyśl.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 2) Data wysłania ogłoszenia: 04.04.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI Z WARSZAWY

więcej: przetargi w Warszawie »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.