eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubliniec › Utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-12-22

Lubliniec: Utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu
Numer ogłoszenia: 188285 - 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 308750 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie, tel. 034/3530100, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w Lublińcu obejmujące: Zadanie Nr 1 - Prace z zakresu zakładania i pielęgnacji kwietników dekoracji kwiatowych. Obejmuje zadania związane z: zakładaniem i pielęgnacją kwietników sezonowych na powierzchni 440 m2, obsadzeniem donic kwiatami sezonowymi ich pielęgnacja - 54 szt. donic, pielęgnacją roślin trwałych w donicach betonowych - 24 szt. donic, pielęgnacją zieleńców obsadzonych krzewami - pow. 6.300 m2, obsadzaniem donic zawieszanych na masztach latarni (wraz z zawieszeniem) - 108 szt., obsadzaniem konstrukcji kwietnikowych ( wraz z wymianą podłoża) - 14 szt., pielęgnacją różanek - pow. 317m2, wykonaniem dekoracji świątecznych w konstrukcjach kwietnikowych - 14 szt., ustawieniem choinki na płycie Rynku w okresie świątecznym. Zadanie Nr 2 - Prace z zakresu bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta. Obejmuje zadania związane z:pielęgnacją trawników na zieleńcach (wygrabianie i koszenie) - pow. 65.745 m2, cięciem żywopłotów - 7335 m2, pielęgnacją żywopłotów - 2105 m2, cięciem formującym krzewów wolnostojących - 198 szt., pielęgnacją zieleńców - pow. 4753 m2, pielęgnacją terenu cmentarza wojskowego - pow. 1194 m2, pielęgnacją zieleni na terenach przyległych do budynków komunalnych - pow. 1830 m2, koszeniem terenów zieleni - 44.400 m2, koszeniem nieużytków - 25.620 m2 Zadanie Nr 3 - Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew na terenie miasta. Obejmuje zadania związane z:cięciem formującym drzew do formy kulistej - 135 szt., cięciem formującym drzew młodych - 430 szt., cięciem redukującym koronę drzewa o 10 % - 341 szt., cięciem redukującym koronę o 20 % - 42 szt., usunięciem posuszu - 142 szt., cięciem formującym krzewów - 100 szt., wycinką drzew i krzewów na terenie miasta.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie nr 1 - Prace z zakresu zakładania i pielęgnacji kwietników i dekoracji kwiatowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 233167,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 248082,17

  • Oferta z najniższą ceną: 248082,17 / Oferta z najwyższą ceną: 327154,00

  • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie nr 2 - Prace z zakresu bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 274177,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 286660,90

  • Oferta z najniższą ceną: 286660,90 / Oferta z najwyższą ceną: 424404,19

  • Waluta: PLN .


Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie nr 3 - Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew na terenie miasta

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 147611,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 116311,68

  • Oferta z najniższą ceną: 116311,68 / Oferta z najwyższą ceną: 269427,60

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.