eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaktorów › Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Jaktorów.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2010-07-14

Jaktorów: Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Jaktorów.
Numer ogłoszenia: 187845 - 2010; data zamieszczenia: 14.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 157267 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jaktorów, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, woj. mazowieckie, tel. 046 8564026, 8564069, faks (046) 855 21 88.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Jaktorów..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje 6 zadań: Zadanie nr 1: Budowa oświetlenia drogowego Jaktorów Kolonia przy ul. Okulickiego gm. Jaktorów. Zadanie nr 2: Rozbudowa linii napowietrznej nn oświetlenia przy ul. Wyspiańskiego w Chylicach Zadanie nr 3: Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Jaworowej w Henryszewie gm. Jaktorów. Zadanie nr 4: Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Jagiellońskiej w Międzyborowie oraz przy ul. Topolowej w Henryszewie gm. Jaktorów. Zadanie nr 5 : Budowa linii energetycznej napowietrznej nn i oświetlenia ulicznego przy ul. Armii Krajowej i Kleeberga oraz demontaż instalacji linii napowietrznej przy ul. Kleeberga w m. Kolonia Jaktorów, gm.Jaktorów Zadanie nr 6 : Budowa sieci elektroenergetycznej w pasie drogi wojewódzkiej nr 719 Stare Budy ul. Żyrardowska Gm. Jaktorów odcinek od ul. Chopina do wiaduktu CMK. Zakres robót obejmuje następujące roboty w zakresie instalowania urządzeń oświetlenia drogowego: Zadanie nr 1: Budowa latarń z zasilaniem napowietrznym i przyłączem kablowym nn oraz skrzynki sterowniczo - pomiarowej dla oświetlenia ulicy Okulickiego . Inwestycja realizowana w pasie drogi gminnej. Łączna ilość: latarń 8 szt., długość linii zasilających napowietrznych 0,4 kV - 356 mb przyłącze napowietrzne 16m. Zadanie nr 2: Dobudowa linii oświetlenia ulicznego polegająca na budowie 5 szt. słupów żelbetowych, długość odcinka 285 mb wraz z zamontowaniem 7 szt lamp sodowych 70 W Zadanie nr 3: Budowa latarń z zasilaniem napowietrznym i przyłączem kablowym nn oraz skrzynki sterowniczo - pomiarowej dla oświetlenia ulicy Jaworowej w Henryszewie. Inwestycja realizowana na działkach w Henryszewie.Łączna ilość: latarń 14 szt., długość linii zasilających kablowych 0,4 kV 573 mb przyłącze kablowe 16 m. Zadanie nr 4: Budowa latarń i nowych obwodów kablem nn oraz skrzynek sterowniczo - pomiarowych dla zasilania oświetlenia ulicy Jagiellońskiej i Topolowej w Międzyborowie. Inwestycja realizowana w pasie drogi gminnej ul. Jagielońska oraz drogi powiatowej nr 4701 W ul. Topolowa. Łączna ilość : latarń 34 szt., długość kabli zasilających 0,4 kV- 1464 mb. Zadanie nr 5: Budowa latarń z zasilaniem napowietrznym i przyłączem kablowym nn oraz skrzynki sterowniczo-pomiarowej dla oświetlenia ulic Armii Krajowej i Kleeberga. Łączna ilość latarń 32 szt., długośc linii zasilających kablowych 0,4 kV 1560mb przyłącze kablowe napowietrzne 280m oraz demontaż istniejącej linii zasilania energetycznego wraz z przyłączami o łącznej długości 1820 mb 0,4 kV. Zadanie nr 6: Budowa latarń z zasilaniem kablowym. Łączna ilość latarń 34 szt o mocy 150 W, długość trasy oświetlenia 1340 m...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 679186,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 536190,00

  • Oferta z najniższą ceną: 536190,00 / Oferta z najwyższą ceną: 742921,37

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.