eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olkusz › Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Olkusz rok 2012/2013

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-06-05

Olkusz: Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Olkusz rok 2012/2013
Numer ogłoszenia: 187644 - 2012; data zamieszczenia: 05.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 143282 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Olkusz, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz, woj. małopolskie, tel. 32 626 01 00 w.311, 626 01 61, faks 32 626 01 03, 626 02 34.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Olkusz rok 2012/2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: robót związanych z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Olkusz. 2.Rodzaje robót objętych przetargiem oraz szacunkowe ilości wyszczególnione są w załączniku nr 2. Ilości robót objętych przetargiem są ilościami orientacyjnymi (przewidywanymi w załączniku nr 2) i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 3.Rodzaj i zakres robót na poszczególnych drogach oraz termin ich wykonania będzie każdorazowo uzgadniany przy spisywaniu przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu przeglądu i typowania robót. 4.Do odbioru robót związanych z wykonaniem remontu cząstkowego, Wykonawca zobowiązany jest ponumerować wszystkie łaty na drodze zgodnie z numeracją w protokole typowania (w przypadku bardzo dużej ilości łat - powyżej 20 na danej drodze, ponumerować można co 10 - tą łatę). 5.Wykonawca zobowiązany będzie do objazdu dróg objętych umową (własnym pojazdem) wraz z przedstawicielem Zamawiającego 2 razy w miesiącu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym bez dodatkowego wynagrodzenia. Z objazdu zostanie sporządzony protokół przeglądu i typowania robót określający zakres i termin wykonania, jednak przystąpienie do prac określonych w protokole ma odbyć się w terminie do 7 dni od daty sporządzonego protokołu typowania. 6.W przypadkach zagrażających bezpieczeństwu ruchu po zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego , Wykonawca dokona zabezpieczenia miejsca zagrożenia poprzez oznakowanie, obarierowanie, przykrycie, oświetlenie w czasie do 1 godz. od momentu powiadomienia przez Zamawiającego. Usunięcie zagrożenia nastąpi w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokole typowania robót spisanym bezpośrednio po zabezpieczeniu; lecz nie później niż 3 dni od dokonania zabezpieczenia. 7.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przez okres:-60 miesięcy na wykonanie: nakładek bitumicznych, nawierzchni z kostki brukowej, nawierzchni z płytek chodnikowych i ustawienie nowych krawężników i obrzeży -24 miesiące na pozostały zakres robót (wg załącznika 2).Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną i zasadami sztuki budowlanej. Termin wykonania zamówienia: Od dnia 01.06.2012 do dnia 31.0-5.2013..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42 - Roboty w zakresie naprawy dróg 45.23.31.40 - Roboty drogowe 45.23.32.00 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 896161,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 788795,35

  • Oferta z najniższą ceną: 788795,35 / Oferta z najwyższą ceną: 941277,70

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.