eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Baranów Sandomierski › Kredyt bankowy krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2010-06-29

Baranów Sandomierski: Kredyt bankowy krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego.
Numer ogłoszenia: 186960 - 2010; data zamieszczenia: 29.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 148692 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baranów Sandomierski, ul. gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie, tel. 015 8118581 w. 112; 8118583, faks 015 8118582.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kredyt bankowy krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Kwota kredytu: 1 000 000 zł. (słownie złotych: jeden milion) 2. Warunki kredytowania: 1) Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do 15.11.2010 r. 2) Harmonogram spłaty kredytu: w dniu 15.07.2010 r. - 200 000 zł w dniu 15.08.2010 r. - 200 000 zł. w dniu 15.09.2010 r. - 200 000 zł. w dniu 15.10.2010 r. - 200 000 zł. w dniu 15.11.2010 r. - 200 000 zł 3) Waluta kredytu: złoty polski ( PLN) 4) Od kwoty wykorzystanego kredytu bank pobiera odsetki według zmiennej stawki procentowej ustalanej na bazie WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę banku. W przypadku zmiany stawki WIBOR dla depozytów 1-miesiecznych wysokość oprocentowania kredytu zmieni się o tyle punktów procentowych, o ile zmieni się stawka WIBOR dla depozytów 1-miesiecznych, ustalona na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca. 5) Spłata odsetek następować będzie miesięcznie na podstawie noty odsetkowej wystawionej przez bank. 6) Od kwoty przyznanego kredytu bank pobiera prowizję przygotowawczą, płatną jednorazowo w ciągu 30 dni od podpisania umowy. 7) Kredyt będzie dostępny w dniu następnym po podpisaniu umowy. Zamawiający zastrzega, że bank nie może pobierać marży od niewykorzystanego kredytu. Zamawiający planuje uruchomienie kredytu do dnia 30.06.2010 r. 8) W przypadku przedterminowej spłaty kredytu, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu a nie do końca okresu umowy. 9) Zamawiającemu przysługuje prawo nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. 10) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w niniejszej specyfikacji 11) Zabezpieczeniem spłaty kredytu i odsetek będzie weksel /in blanco/ wraz z deklaracja wekslową..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00 - (3) Usługi udzielania kredytu .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ING Bank Śląski S.A. Oddział w Rzeszowie, ul. Sobieskiego 17, 35-002 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22243,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 9695,67

  • Oferta z najniższą ceną: 9695,67 / Oferta z najwyższą ceną: 15136,39

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.