eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › remont szkołyOgłoszenie z dnia 2009-06-02

Toruń: remont szkoły
Numer ogłoszenia: 176662 - 2009; data zamieszczenia: 02.06.2009
OGŁOSZENIE O KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół nr 31, ul. Dziewulskiego 41b, Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6485128, faks 056 6500619.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szkola31.torun.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: edukacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONCESJI

II.1.1) Nazwa nadana koncesji przez zamawiającego: remont szkoły.

II.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu koncesji: Część 1: Remont łazienek, sal lekcyjnych i holu CPV 45000000-7 Przedmiotem realizacji jest wykonanie kompleksowego remontu węzłów sanitarnych (męskiego i damskiego, oraz malowania sal lekcyjnych 5, 6 i łazienek chłopców i dziewcząt na parterze w seg. B ZS nr 31 w Toruniu. Zadanie 1: obejmuje następujący zakres prac: 1. Roboty rozbiórkowe: - rozbiórka istniejących kabin WC - rozbiórka istniejącej okładziny ściennej z płytek - skucie tynków - wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowej - zmycie i zeskrobanie starych farb - demontaż przewodów instalacji wod - kan i ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z armaturą i osprzętem - mycie sufitów i ścian - wywóz materiałów z rozbiórki 2. Roboty montażowe: - montaż przewodów instalacji wod - kan i ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z armaturą i osprzętem - wykonanie tynków kat. II - ułożenie płytek ściennych i posadzkowych, oraz montaż kabin systemowych - roboty malarskie - ułożenie paneli podłogowych - roboty elektryczne - wymiana lamp.

II.1.3) Minimalny procent robót budowlanych, których wykonanie powierzy się innym podmiotom: nie powierzy się.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  • specyfikacja zamówienia.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  • specyfikacja zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT:

  • najniższa cena.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.szkola31.torun.pl.
  • Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół nr 31 87-100 Toruń ul. Dziewulskiego 41B pok. 17.

IV.3.2) Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

  • Miejsce: siedziba zamawiającego pok. 14 (sekretariat).
  • Data: 02.07.2009, godzina 10:00.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.