Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2010-07-02

Wrocław: Remont budynku nr 6 - Camping w OSPG Jodła w Dusznikach Zdrój przy ul. Świerczewskiego

Numer ogłoszenia: 174315 - 2010; data zamieszczenia: 02.07.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 143494 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Obornicka 126, 50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 765 68 42, faks 071 765 68 44, 765-68-02.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku nr 6 - Camping w OSPG Jodła w Dusznikach Zdrój przy ul. Świerczewskiego.


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku nr 6 - camping w OSPG JODŁA Duszniki Zdrój w zakresie:
~ rozebranie okładziny ściennej,
~ rozebranie posadzek z płytek,
~ zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych,
~ wykucie z muru ościeżnic,
~ zamurowanie otworów w ścianach,
~ wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych,
~ wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na ścianach,
~ okładziny gipsowo - kartonowe pojedyncze na sufitach,
~ malowanie farbą emulsyjną starych tynków wewnętrznych - sufity i ściany,
~ malowanie farbą olejną: grzejników radiatorowych i rur c.o.
~ naprawa częściowa posadzek betonowych,
~ wykonanie posadzek z płytek,
~ licowanie ścian płytkami,
~ wymiana drzwi wewnętrznych,
~ wymiana drzwi zewnętrznych metalowych,
~ wymiana okien zespolonych na PCV,
~ wymiana obróbek blacharskich, częściowa wymiana deskowania dachu,
~ wymiana pokrycia papowego na papę termozgrzewalną - dwuwarstwowe,
~ naprawa i uzupełnienie tynków zewnętrznych nakrapianych,
~ uzupełnienie brakujących stopni zewnętrznych,
- malowanie elewacji
~ wykonanie balustrady schodowej zewnętrznej,
~ wykonanie opaski betonowej przy budynku,
~ utylizacja stolarki okiennej,
~ transport i składowanie odpadów na wysypisko..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.26.12.10 - Wykonywanie pokryć dachowych
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81654,07 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 77386,16


  • Oferta z najniższą ceną: 77386,16 / Oferta z najwyższą ceną: 96824,20


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WROCŁAWIA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Wrocławiu » więcej : Wykonywanie pokryć dachowych »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU