eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › projekty wykonawcze

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2006-04-03

POZYCJA 17037

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wrocław: projekty wykonawcze

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Oddział Regionalny - Wrocław - Wydział Realizacji Inwestycji, do kontaktów: - w sprawach technicznych - inż. Andrzej Eidtner tel. fax (071) 717 -34 - 90 w sprawach proceduralnych - mgr Agata Demianiuk tel. (071) 717-34-55, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3693492, e-mail: ioiw2@pkp.wroc.pl, ioiw2@pkp.wroc.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1). 4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: projekty wykonawcze. 1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie projektów wykonawczych elektryfikacji linii kolejowej CE-59 na odcinku Międzylesie - Granica Państwa wraz z robotami towarzyszącymi. 1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: szlak Domaszków - Międzylesie - Granica Państwa. 1.5) Nomenklatura 1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.23.20.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Kod CPV wg słownika 2008: 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Oryginalny kod CPV: 74.23.11.23 - Usługi inżynieryjne w zakresie kolei Kod CPV wg słownika 2008: 71.31.12.30 - Usługi inżynieryjne w zakresie kolei Oryginalny kod CPV: 74.23.11.23 - Usługi inżynieryjne w zakresie kolei Kod CPV wg słownika 2008: 71.31.12.30 - Usługi inżynieryjne w zakresie kolei Oryginalny kod CPV: 74.23.22.00 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Kod CPV wg słownika 2008: 71.32.20.00 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia 2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Kompleksowe opracowanie projektów wykonawczych branży torowej, instalacji odwodnienia torów, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych związnych z torem kolejowym, srk, elektroenergetycznej i budowlanej na podstawie posiadanych projektów budowlanych. 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 31.12.2006;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 40 000 PLN. 2) Warunki uczestnictwa 2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ ( pkt1.9 Instrukcji dla Wykonawców) oraz art.22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. i nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia: 1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert: 2) Kryteria oceny ofert: Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem: Cena - 90% Termin realizacji - 10% 3) Informacje administracyjne 3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 12.05.2006, cena - 40.00. 3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 19.05.2006 godzina 09:30. 3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert. 3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 19.05.2006, godzina 10:00, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu 50-525 Wrocław ul. Joannitów 13 Wydział Realizacji Inwestycji pokój nr 368.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 2) Data wysłania ogłoszenia: 27.03.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.