eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa i montaż powłoki balonowej wraz z wyposażeniem dla zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Krakowie, os. Dywizjonu 303 bl. 66

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2009-09-18

Kraków: Dostawa i montaż powłoki balonowej wraz z wyposażeniem dla zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Krakowie, os. Dywizjonu 303 bl. 66
Numer ogłoszenia: 159339 - 2009; data zamieszczenia: 18.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 142345 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków - Wschód, ul. Fatimska 8, 31-831 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6414474 wew. 370, faks (012) 641 44 83.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż powłoki balonowej wraz z wyposażeniem dla zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Krakowie, os. Dywizjonu 303 bl. 66.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż powłoki balonowej wraz z wyposażeniem dla zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Krakowie, os. Dywizjonu 303 bl. 66. Wykonawca zobowiązany jest opracować niezbędną dokumentację techniczną dla w/w zadania uwzględniającą przepisy przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych zawarte w § 288 i § 289 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201 poz. 1238). Projekt techniczny musi uwzględniać również sposób kotwienia hali do istniejącego fundamentu. Dokumentacja ma być wykonana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekty techniczne mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i posiadać niezbędne opinie i uzgodnienia. Do obowiązków Wykonawcy należy złożenie kompletnego wniosku do Wydziału Architektury o zgłoszeniu realizacji zadania oraz uzyskać postanowienie o przyjęciu zgłoszenia przed rozpoczęciem robót. Hala musi być zaprojektowana i wykonana z materiałów posiadających wymagane atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty. Roboty wykonywane będą z materiałów własnych Wykonawcy. Wymiary hali pneumatycznej: 30 x 60 x 9 m, typ: trzypowłokowa z siecią lin stalowych. 1.1. System powłok: powłoka główna nośna PCV, trzywarstwowa powłoka izolacyjna, powłoka ochronna PCV z siecią lin stalowych wraz z elementami łączącymi drzwi z halą i folią montażową: Powłoka główna nośna PCV: Włóknina nośna poliestrowa Dtex 1100K/S lub równoważna pokryta obustronnie elastycznym PCV, wysoce przepuszczająca światło, niepalna według normy DIN 4102B1, stabilizatory UV, zabezpieczona przed grzybieniem. Powłoka zakończona zielonym ekranem. Dane techniczne: - styl tkania DIN ISO 9354 - lakier akrylowy - gramatura 630-650 gr/m2 - szerokość 300 cm - siła naciągu 2800/2500 N/5cm - odporność na rwanie 300 N Trzywarstwowa powłoka izolacyjna: Pęcherzykowa budowa minimalizująca straty ciepła. Umieszczona pomiędzy powłoką główną, a powłoką ochronną. Gramatura 200 my. Powłoka ochronna PCV: Zapobiegająca przed zanieczyszczeniem głównej powłoki PCV oraz powłoki izolacyjnej, a także neutralizująca promieniowanie UV. Znajdująca się bezpośrednio pod siecią z lin stalowych. Gramatura 190 my. Sieć lin stalowych: Ocynkowana sieć lin odbierająca siły statyczne wynikające z różnicy ciśnień czy też sił przyrody (wiatr) i przenosząca je za pomocą fundamentów do ziemi, minimalizująca nacisk ciśnienia na powłokę główną. Tworząca uwypuklenia w powłoce głównej redukująca efekt echa w hali. Elementy łączące drzwi z halą: Elementy łączące drzwi główne oraz drzwi awaryjne z konstrukcją nośną hali muszą być wykonane z materiału PCV o tej samej charakterystyce jak w powłoce głównej. Folia montażowa: Zabezpieczająca przez zabrudzeniem powłoki PCV podczas montażu i demontażu hali. 1.2. System grzewczo - nadmuchowy: urządzenie grzewczo-nadmuchowe, zasilanie awaryjne, kanały cyrkulacyjne, skrzynia rozdzielczo-sterownicza: Urządzenie grzewczo - nadmuchowe z wymiennikiem ciepła na wodę: Urządzenie grzewczo - nadmuchowe ma za zadanie utrzymywać odpowiednie ciśnienie oraz temperaturę w hali. Urządzenie musi być wyposażone w automatyczny system kontroli temperatury i ciśnienia w hali oraz w termostat bezpieczeństwa. Całość podłączona musi być do centralnego panelu sterowania. Dane techniczne: - wydajność grzewcza - 407 kW/h PWW - różnica temperatur - 290C - wydajność dmuchaw - 26 000 m3/h - wymiennik ciepła - stal wysokogatunkowa - moc silnika - 2 x 5,5 kW Zasilanie w energię elektryczną i energię cieplną (z miejskiej sieci ciepłowniczej) zapewnia Zamawiający. Zasilanie awaryjne: W momencie przerwy w dostawie energii elektrycznej automatycznie musi zostać uruchomiony system awaryjny oparty na niezależnych silnikach Diesla, które będą podtrzymywać odpowiednie ciśnienie wewnątrz hali. Zasilanie awaryjne musi być: - w pełni zautomatyzowane, - w momencie braku energii elektrycznej musi podtrzymywać ciśnienie wewnątrz hali bez ogrzewania, - oparte na niezależnych silnikach Diesla. Kanały cyrkulacyjne: Zabezpieczone korozyjnie kanały wewnętrznie ocieplane łączą urządzenie grzewczo-nadmuchowe z przestrzenią hali, zakończone kratownicami i kierownicami powietrza. Długość kanałów musi wynosić max. 3 m pomiędzy piecem a halą. Skrzynia rozdzielczo - sterownicza: Musi być wyposażona w kompletny system zabezpieczeń prądowych oraz automatykę kontrolną hali. 1.3. Drzwi główne i drzwi awaryjne: Drzwi główne obrotowe: Wymiary 2 x 2 m z trzema skrzydłami, elementy nośne konstrukcji z blachy nierdzewnej pokryte farbą antykorozyjną, kolor zielony, szyba wykonana ze sztucznego szkła. Drzwi awaryjne (2 sztuki): Wymiary 2 x 1,15 m jednoskrzydłowe drzwi, elementy nośne konstrukcji z blachy nierdzewnej pokryte farbą antykorozyjną, kolor zielony. Elementy łączące hala - drzwi: Elementy te muszą być trójkątne, stalowe przykręcane bezpośrednio do drzwi, elementy nośne konstrukcji pokryte farbą antykorozyjną, kolor zielony. 1.4. Oświetlenie: oświetlenie bezpośrednie, oświetlenie awaryjne, okablowanie, skrzynia rozdzielcza: Oświetlenie bezpośrednie: 42 projektory oświetlające wnętrze hali. Oświetlenie bezpośrednie. Każdy projektor 400 W. Cylindryczny kształt, symetryczne i asymetryczne odbicia muszą gwarantować bardzo dobre rozproszenie światła w hali pneumatycznej. Źródło światła musi znajdować się w obudowie wykonanej z lekkich materiałów, dzięki czemu całość będzie zawieszona pod sklepieniem hali na specjalnych elastycznych uchwytach. Bezpośredni system oświetlenia winien zapewnić niskie zużycie energii elektrycznej, a także maksymalne wykorzystanie natężenia światła. Dane techniczne: - 42 szt. lamp - (w ośmiu liniach po 5 szt.) - oprawy odporne na wodę - intensywność oświetlenia 200-250 lx - maksymalne zużycie prądu 17 kW/h Oświetlenie awaryjne: Musi posiadać bateryjne zasilanie i włączać się automatycznie po zaniku energii elektrycznej. Okablowanie: Do połączenia źródeł światła z panelem sterującym. Kable muszą być wysokiej jakości. Każda lampa musi posiadać swoje przyłącza, co będzie gwarantować szybki montaż systemu oświetlenia. Skrzynia rozdzielcza: Panel sterujący musi być wyposażony w kompletny system zabezpieczeń prądowych, który pozwali kontrolować oświetlenie. 1.5. Mocowanie - systemem kotwienia do fundamentów istniejących wykonanych w trakcie budowy boiska. 1.6. Opracowanie dokumentacji wraz ze zgłoszeniem do Wydziału Architektury..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.52.50.00 - Różne wyroby włókiennicze z tworzyw sztucznych 45.21.70.00 - Roboty budowlane w zakresie obiektów nadmuchiwanych .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 464000.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 464000.00
  • Oferta z najniższą ceną: 464000.00 oferta z najwyższą ceną: 464000.00
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.