Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-01-14

Warszawa: Usługa wykonywania przeglądów i konserwacji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w budynkach Ministerstwa Sprawiedliwości położonych przy Al. Ujazdowskich 11, ul. Chopina 1 i ul. Zwycięzców 34 w Warszawie

Numer ogłoszenia: 15242 - 2014; data zamieszczenia: 14.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 432346 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5212773, 5212888, 5212214, faks 22 6289785, 5212697.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa wykonywania przeglądów i konserwacji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w budynkach Ministerstwa Sprawiedliwości położonych przy Al. Ujazdowskich 11, ul. Chopina 1 i ul. Zwycięzców 34 w Warszawie.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Usługa wykonywania przeglądów i konserwacji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w budynkach Ministerstwa Sprawiedliwości położonych przy Al. Ujazdowskich 11, ul. Chopina 1 i ul. Zwycięzców 34 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ : 1) załącznik nr 1 pod nazwą : Wykaz instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych; 2) załącznik nr 2 pod nazwą : Terminy przeglądów i wymiany materiałów eksploatacyjnych; 3) załącznik nr 3 pod nazwą : Zakres czynności przeglądowo-konserwacyjnych; 4) załącznik nr 4 pod nazwą : Parametry wymagane dla instalacji.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

50.70.00.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
50.73.00.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 202926,83 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 142335,60


  • Oferta z najniższą ceną: 54784,20 / Oferta z najwyższą ceną: 182901,05


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WARSZAWY PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Warszawie » więcej : Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU