Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2010-06-08

Brwinów: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego (przetarg nieograniczony nr ZP.3410-50/2009) na: DOWOŻENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRWINÓW DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ POWRÓT DO DOMU W ROKU 2010, polegające na objęciu dowożeniem 1 ucznia z Brwinowa ul. Płocka do szkoły w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pruszkowie przy ul. Wapiennej - codziennie

Numer ogłoszenia: 146195 - 2010; data zamieszczenia: 08.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów, woj. mazowieckie, tel. 7382567, faks 7295940 , strona internetowa www.brwinow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego (przetarg nieograniczony nr ZP.3410-50/2009) na: DOWOŻENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRWINÓW DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ POWRÓT DO DOMU W ROKU 2010, polegające na objęciu dowożeniem 1 ucznia z Brwinowa ul. Płocka do szkoły w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pruszkowie przy ul. Wapiennej - codziennie.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowożenie 1 ucznia niepełnosprawnego z Brwinowa ul. Płocka do szkoły w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pruszkowie przy ul. Wapiennej - codziennie..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

60.11.34.00 - 60.11.34.00
.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki  • 1. Podstawa prawna


    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. art.67 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu


    Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy przedmiotu w niej określonego tj. zmiennej liczby dzieci, które należy objąć dowożeniem (przetarg nieograniczony nr ZP.3410-50/2009; zapis w ust. III SIWZ). Do Urzędu Gminy Brwinów wpłynęło podanie o objęcie dowożeniem w bieżącym roku szkolnym 1 ucznia niepełnosprawnego do szkoły. Z uwagi na to, ze obowiązkiem Gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do szkoły (w myśl art.17 ust.3a ustawy o systemie oświaty), można udzielić zamówienia uzupełniającego na ww. usługę dotychczasowemu Wykonawcy usługi.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA  • KOMARTRANS Przewóz Osób, Paweł Mońko, ul. Zacisze 41, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z BRWINOWA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Brwinowie » więcej : »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU