eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brwinów › Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego (przetarg nieograniczony nr ZP.3410-50/2009) naDOWOŻENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRWINÓW DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ POWRÓT DO DOMU W ROKU 2010, polegające na objęciu dowożeniem 1 ucznia z Brwinowa ul. Płocka do szkoły w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pruszkowie przy ul. Wapiennej - codziennieOgłoszenie z dnia 2010-06-08

Brwinów: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego (przetarg nieograniczony nr ZP.3410-50/2009) na: DOWOŻENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRWINÓW DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ POWRÓT DO DOMU W ROKU 2010, polegające na objęciu dowożeniem 1 ucznia z Brwinowa ul. Płocka do szkoły w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pruszkowie przy ul. Wapiennej - codziennie
Numer ogłoszenia: 146195 - 2010; data zamieszczenia: 08.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów, woj. mazowieckie, tel. 7382567, faks 7295940 , strona internetowa www.brwinow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego (przetarg nieograniczony nr ZP.3410-50/2009) na: DOWOŻENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRWINÓW DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ POWRÓT DO DOMU W ROKU 2010, polegające na objęciu dowożeniem 1 ucznia z Brwinowa ul. Płocka do szkoły w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pruszkowie przy ul. Wapiennej - codziennie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowożenie 1 ucznia niepełnosprawnego z Brwinowa ul. Płocka do szkoły w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pruszkowie przy ul. Wapiennej - codziennie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.34.00 - 60.11.34.00 .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. art.67 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy przedmiotu w niej określonego tj. zmiennej liczby dzieci, które należy objąć dowożeniem (przetarg nieograniczony nr ZP.3410-50/2009; zapis w ust. III SIWZ). Do Urzędu Gminy Brwinów wpłynęło podanie o objęcie dowożeniem w bieżącym roku szkolnym 1 ucznia niepełnosprawnego do szkoły. Z uwagi na to, ze obowiązkiem Gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do szkoły (w myśl art.17 ust.3a ustawy o systemie oświaty), można udzielić zamówienia uzupełniającego na ww. usługę dotychczasowemu Wykonawcy usługi.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • KOMARTRANS Przewóz Osób, Paweł Mońko, ul. Zacisze 41, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.