Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-06-29

Kraków: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I KONSERWATORSKICH W BUDYNKU PAŁACU POD KRZYSZTOFORY - SKRZYDŁO ZACHODNIE (UL. SZCZEPAŃSKA 2) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ FRAGMENTU DZIEDZIŃCA W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI -PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA NA CELE MUZEALNE ZESPOŁU OBIEKTÓW PAŁACU POD KRZYSZTOFORY WRAZ Z INSTALACJAMI I SIECIAMI NA DZ. NR 313 OBR. 1 ŚRÓDMIEŚCIE-

Numer ogłoszenia: 142193 - 2012; data zamieszczenia: 29.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 120997 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 422 32 64, faks 012 422 32 64.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I KONSERWATORSKICH W BUDYNKU PAŁACU POD KRZYSZTOFORY - SKRZYDŁO ZACHODNIE (UL. SZCZEPAŃSKA 2) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ FRAGMENTU DZIEDZIŃCA W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI -PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA NA CELE MUZEALNE ZESPOŁU OBIEKTÓW PAŁACU POD KRZYSZTOFORY WRAZ Z INSTALACJAMI I SIECIAMI NA DZ. NR 313 OBR. 1 ŚRÓDMIEŚCIE-.


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I KONSERWATORSKICH W BUDYNKU PAŁACU POD KRZYSZTOFORY - SKRZYDŁO ZACHODNIE (UL. SZCZEPAŃSKA 2) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ FRAGMENTU DZIEDZIŃCA W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI -PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA NA CELE MUZEALNE ZESPOŁU OBIEKTÓW PAŁACU POD KRZYSZTOFORY WRAZ Z INSTALACJAMI I SIECIAMI NA DZ. NR 313 OBR. 1 ŚRÓDMIEŚCIE- Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) składa się z: 1. dokumentacji projektowej 2. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 3. przedmiarów robót. Powyższe prace należy wykonać zgodnie z : 1.pozwoleniem na budowę nr 187/10 z dnia 01.02.2010 r. (Załącznik nr 7) 2. pozwoleniem konserwatorskim nr 741/09 z dnia 29.10.2009 r. (Załącznik nr 8) 3. pozwoleniem na budowę nr 1153/10 z dnia 11.06.2010 r. (Załącznik nr 9) 4. pozwoleniem konserwatorskim nr 128/10 z dnia 03.03.2010 r. (Załącznik nr 10).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.00.00.00 - Roboty budowlane
45.26.28.00 - Rozbudowa budynków
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3400000,56 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 2459641,54


  • Oferta z najniższą ceną: 2459641,54 / Oferta z najwyższą ceną: 2609645,07


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z KRAKOWA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Krakowie » więcej : Roboty budowlane »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU