eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I KONSERWATORSKICH W BUDYNKU PAŁACU POD KRZYSZTOFORY - SKRZYDŁO ZACHODNIE (UL. SZCZEPAŃSKA 2) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ FRAGMENTU DZIEDZIŃCA W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI -PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA NA CELE MUZEALNE ZESPOŁU OBIEKTÓW PAŁACU POD KRZYSZTOFORY WRAZ Z INSTALACJAMI I SIECIAMI NA DZ. NR 313 OBR. 1 ŚRÓDMIEŚCIE-

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-06-29

Kraków: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I KONSERWATORSKICH W BUDYNKU PAŁACU POD KRZYSZTOFORY - SKRZYDŁO ZACHODNIE (UL. SZCZEPAŃSKA 2) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ FRAGMENTU DZIEDZIŃCA W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI -PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA NA CELE MUZEALNE ZESPOŁU OBIEKTÓW PAŁACU POD KRZYSZTOFORY WRAZ Z INSTALACJAMI I SIECIAMI NA DZ. NR 313 OBR. 1 ŚRÓDMIEŚCIE-
Numer ogłoszenia: 142193 - 2012; data zamieszczenia: 29.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 120997 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 422 32 64, faks 012 422 32 64.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I KONSERWATORSKICH W BUDYNKU PAŁACU POD KRZYSZTOFORY - SKRZYDŁO ZACHODNIE (UL. SZCZEPAŃSKA 2) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ FRAGMENTU DZIEDZIŃCA W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI -PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA NA CELE MUZEALNE ZESPOŁU OBIEKTÓW PAŁACU POD KRZYSZTOFORY WRAZ Z INSTALACJAMI I SIECIAMI NA DZ. NR 313 OBR. 1 ŚRÓDMIEŚCIE-.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I KONSERWATORSKICH W BUDYNKU PAŁACU POD KRZYSZTOFORY - SKRZYDŁO ZACHODNIE (UL. SZCZEPAŃSKA 2) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ FRAGMENTU DZIEDZIŃCA W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI -PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA NA CELE MUZEALNE ZESPOŁU OBIEKTÓW PAŁACU POD KRZYSZTOFORY WRAZ Z INSTALACJAMI I SIECIAMI NA DZ. NR 313 OBR. 1 ŚRÓDMIEŚCIE- Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) składa się z: 1. dokumentacji projektowej 2. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 3. przedmiarów robót. Powyższe prace należy wykonać zgodnie z : 1.pozwoleniem na budowę nr 187/10 z dnia 01.02.2010 r. (Załącznik nr 7) 2. pozwoleniem konserwatorskim nr 741/09 z dnia 29.10.2009 r. (Załącznik nr 8) 3. pozwoleniem na budowę nr 1153/10 z dnia 11.06.2010 r. (Załącznik nr 9) 4. pozwoleniem konserwatorskim nr 128/10 z dnia 03.03.2010 r. (Załącznik nr 10).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.26.28.00 - Rozbudowa budynków .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3400000,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2459641,54

  • Oferta z najniższą ceną: 2459641,54 / Oferta z najwyższą ceną: 2609645,07

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.