eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › Remont drogi powiatowej nr 1547 K Brzezna - Brzezna Litacz - Wysokie - II etap - w tym usuwanie skutków powodzi

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2009-05-07

Nowy Sącz: Remont drogi powiatowej nr 1547 K Brzezna - Brzezna Litacz - Wysokie - II etap - w tym usuwanie skutków powodzi.
Numer ogłoszenia: 136352 - 2009; data zamieszczenia: 07.05.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 59277 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 136, Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel. 018 4426488, faks 018 4426345.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Budżetowa Powiatu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi powiatowej nr 1547 K Brzezna - Brzezna Litacz - Wysokie - II etap - w tym usuwanie skutków powodzi..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont drogi powiatowej nr 1547 K Brzezna - Brzezna Litacz - Wysokie - II etap - w tym usuwanie skutków powodzi. Zakres nr 1 (usuwanie skutków powodzi) obejmuje wykonanie: frezowania nawierzchni o gr. 4 cm - 48,00 m2, wyrównania istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną - 68,0 t, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grub. 4 cm - 2.912,00 m2, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grub. 4 cm - 3.016,00 m2, uzupełnienia poboczy - 580,00 m2. Zakres nr 2 obejmuje wykonanie: warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grub. 4 cm -468,00 m2, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grub. 4 cm - 520,00 m2, uzupełnienia poboczy - 100,00 m2. Przedmiot zamówienia jest opisany za pomocą dokumentacji projektowej (rysunki i przedmiar robót) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42 - Roboty w zakresie naprawy dróg .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 174288 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 174.288,00
  • Oferta z najniższą ceną: 174.288,00 oferta z najwyższą ceną: 200.752,00
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.