Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-06-19

Gdynia: Dostawa wyposażenia medycznego. Postępowanie nr 14/UCMMiT/PN/AW/12

Numer ogłoszenia: 133059 - 2012; data zamieszczenia: 19.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 145676 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6998605, faks 058 6224871.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia medycznego. Postępowanie nr 14/UCMMiT/PN/AW/12.


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa wyposażenia typu jak niżej: autoklawu fotel do pobierania krwi fotel okulistyczny leżanka rehabilitacyjna łatwoślizg - podkład rolki do przekładania chorych stajak na pojemniki z płynem infuzyjnym urządzenie do utylizacji wyrobów z pulpy celulozowej waga lekarska elektroniczna wózek do przewożenia leków doustnych wózek do przewożenia leków dożylnych wózek inwalidzki.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33.19.23.00 - Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów
33.19.60.00 - Pomoce medyczne
39.15.11.00 - Stojaki
34.91.11.00 - Wózki
33.19.31.20 - Wózki inwalidzkie
42.92.31.10 - Wagi
33.19.11.10 - Autoklawy
33.19.10.00 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie 1- dostawa autoklawu


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16666,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 18450,00


 • Oferta z najniższą ceną: 18450,00 / Oferta z najwyższą ceną: 18450,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie nr 5 - dostawa łatwoślizgów-podkładów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Revita Rafał Krutul, Podamirowo 30, 76-031 Mścice, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2060,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 2430,00


 • Oferta z najniższą ceną: 2430,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2430,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie nr 7-dostawa stojaków na pojemniki z płynem infuzyjnym


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3466,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 2899,80


 • Oferta z najniższą ceną: 2899,80 / Oferta z najwyższą ceną: 3078,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zadanie nr 8 - dostawa urządzeń do utylizacji wyrobów z pulpy celulozowej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Greenpol Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46740,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 46494,00


 • Oferta z najniższą ceną: 46494,00 / Oferta z najwyższą ceną: 46494,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Zadanie nr 9 - dostawa wag lekarskich


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • CZMiW Centrowet Cezal Sp. zo.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 6940,08


 • Oferta z najniższą ceną: 6940,08 / Oferta z najwyższą ceną: 6940,08


 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Zadanie nr 11 - dostawa wózków do przewożenia leków dożylnych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • CZMiW Centrowet Cezal Sp. zo.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1770,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 1601,24


 • Oferta z najniższą ceną: 1601,24 / Oferta z najwyższą ceną: 1601,24


 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Zadanie nr 12 - dostawa wózków inwalidzkich


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • L.P.W ROMAR Roman Marciniak, ul. Zbąszyńska 1/3, 66-400 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4996,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 5711,04


 • Oferta z najniższą ceną: 5711,04 / Oferta z najwyższą ceną: 5711,04


 • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z GDYNI PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Gdyni » więcej : Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.