Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-04-03

Sucha Beskidzka: Zakup i dostawa środków chemicznych: do uzdatniania wody pitnej i do technologii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej Pakiety
nr 1 -7


Numer ogłoszenia: 128998 - 2013; data zamieszczenia: 03.04.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 52968 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej, ul. Wadowicka 4, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. 33 8744770, faks 33 8744790.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Budżetowy podległ Administracji Samorządowej.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa środków chemicznych: do uzdatniania wody pitnej i do technologii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej Pakiety
nr 1 -7.


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa środków chemicznych: do uzdatniania wody pitnej i do technologii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej Pakiety 1-7
Pakiet nr 1 - Cloryn sodu r-r 25% 3000 kg - pojemniki po 35 kg płyn Wodny roztwór chloranu (III)sodu, Kwas solny spożywczy 3000kg - pojemniki po 35 kg płyn Wodny roztwór kwasu chlorowodorowego, Pakiet nr 2 - Siarczan glinu 3/8 21600 kg proszek Siarczan glinu zawierający 16% tlenu, Pakiet nr 3 - Clarofos 125 2400kg worki po 25 kg proszek, Pakiet nr 4 - Podchloryn sodu techniczny gat.S6500 kg pojemniki po 35 kg płyn,
Wodorotlenek sodu 50% r-r 4500 kg płyn, Kwasek Cytrynowy 2700 kg worki po 25 kg proszek, Pakiet nr 5 - Kwaśny siarczyn sodu 350 kg pojemniki po 35 kg płyn,Pakiet nr 6 -
Siarczan żelazowy płyn 7700kg, Pakiet nr 7 - Polielektroilt ( Flokulant) 1600 kg.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

24.31.22.10 - Chloryt sodowy
24.31.31.23 - Siarczan glinu
24.31.32.00 - Podfosforyny, fosforyny, fosforany i polifosforany
24.31.15.20 - Wodorotlenek sodu
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1   

Nazwa: Zakup i dostawa śr.chem.: do uzdatniania wody pitnej i do technologii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • ANEVA, 88-100 Inowrocław ul. Marcinkowskiego 121, 88-100 Inowrocław, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 12510,00


 • Oferta z najniższą ceną: 12510,00 / Oferta z najwyższą ceną: 19500,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zakup i dostawa śr.chem.: do uzdatniania wody pitnej i do technologii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22300,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 22248,00


 • Oferta z najniższą ceną: 22248,00 / Oferta z najwyższą ceną: 25488,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zakup i dostawa śr.chem.: do uzdatniania wody pitnej i do technologii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • BRENNTAG POLSKA SP. Z O.O., 47-224 KĘDZIERZYN - KOŹLE UL. BEMA 21, 47-224 KĘDZIERZYN- KOŹLE, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 36480,00


 • Oferta z najniższą ceną: 36480,00 / Oferta z najwyższą ceną: 36480,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zakup i dostawa śr.chem.: do uzdatniania wody pitnej i do technologii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 24625,00


 • Oferta z najniższą ceną: 24625,00 / Oferta z najwyższą ceną: 36515,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Zakup i dostawa śr.chem.: do uzdatniania wody pitnej i do technologii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • ANEVA, 88-100 Inowrocław ul. Marcinkowskiego 121, 88-100 Inowrocław, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 770,00


 • Oferta z najniższą ceną: 770,00 / Oferta z najwyższą ceną: 980,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Zakup i dostawa śr.chem.: do uzdatniania wody pitnej i do technologii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4900,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 4774,00


 • Oferta z najniższą ceną: 4774,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6853,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Zakup i dostawa śr.chem.: do uzdatniania wody pitnej i do technologii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • BRENNTAG POLSKA SP. Z O.O., 47-224 KĘDZIERZYN - KOŹLE UL. BEMA 21, 47-224 KĘDZIERZYN- KOŹLE, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 22080,00


 • Oferta z najniższą ceną: 22080,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24000,00


 • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI SUCHA BESKIDZKA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi SUCHA BESKIDZKA » więcej : Chloryt sodowy »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU