eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sucha Beskidzka › Zakup i dostawa środków chemicznychdo uzdatniania wody pitnej i do technologii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej Pakiety nr 1 -7

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-04-03

Sucha Beskidzka: Zakup i dostawa środków chemicznych: do uzdatniania wody pitnej i do technologii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej Pakiety nr 1 -7
Numer ogłoszenia: 128998 - 2013; data zamieszczenia: 03.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 52968 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej, ul. Wadowicka 4, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. 33 8744770, faks 33 8744790.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Budżetowy podległ Administracji Samorządowej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa środków chemicznych: do uzdatniania wody pitnej i do technologii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej Pakiety nr 1 -7.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa środków chemicznych: do uzdatniania wody pitnej i do technologii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej Pakiety 1-7 Pakiet nr 1 - Cloryn sodu r-r 25% 3000 kg - pojemniki po 35 kg płyn Wodny roztwór chloranu (III)sodu, Kwas solny spożywczy 3000kg - pojemniki po 35 kg płyn Wodny roztwór kwasu chlorowodorowego, Pakiet nr 2 - Siarczan glinu 3/8 21600 kg proszek Siarczan glinu zawierający 16% tlenu, Pakiet nr 3 - Clarofos 125 2400kg worki po 25 kg proszek, Pakiet nr 4 - Podchloryn sodu techniczny gat.S6500 kg pojemniki po 35 kg płyn, Wodorotlenek sodu 50% r-r 4500 kg płyn, Kwasek Cytrynowy 2700 kg worki po 25 kg proszek, Pakiet nr 5 - Kwaśny siarczyn sodu 350 kg pojemniki po 35 kg płyn,Pakiet nr 6 - Siarczan żelazowy płyn 7700kg, Pakiet nr 7 - Polielektroilt ( Flokulant) 1600 kg.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.31.22.10 - Chloryt sodowy 24.31.31.23 - Siarczan glinu 24.31.32.00 - Podfosforyny, fosforyny, fosforany i polifosforany 24.31.15.20 - Wodorotlenek sodu .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zakup i dostawa śr.chem.: do uzdatniania wody pitnej i do technologii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ANEVA, 88-100 Inowrocław ul. Marcinkowskiego 121, 88-100 Inowrocław, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12510,00

 • Oferta z najniższą ceną: 12510,00 / Oferta z najwyższą ceną: 19500,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zakup i dostawa śr.chem.: do uzdatniania wody pitnej i do technologii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 22248,00

 • Oferta z najniższą ceną: 22248,00 / Oferta z najwyższą ceną: 25488,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zakup i dostawa śr.chem.: do uzdatniania wody pitnej i do technologii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BRENNTAG POLSKA SP. Z O.O., 47-224 KĘDZIERZYN - KOŹLE UL. BEMA 21, 47-224 KĘDZIERZYN- KOŹLE, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 36480,00

 • Oferta z najniższą ceną: 36480,00 / Oferta z najwyższą ceną: 36480,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zakup i dostawa śr.chem.: do uzdatniania wody pitnej i do technologii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 24625,00

 • Oferta z najniższą ceną: 24625,00 / Oferta z najwyższą ceną: 36515,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Zakup i dostawa śr.chem.: do uzdatniania wody pitnej i do technologii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ANEVA, 88-100 Inowrocław ul. Marcinkowskiego 121, 88-100 Inowrocław, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 770,00

 • Oferta z najniższą ceną: 770,00 / Oferta z najwyższą ceną: 980,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Zakup i dostawa śr.chem.: do uzdatniania wody pitnej i do technologii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4900,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4774,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4774,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6853,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Zakup i dostawa śr.chem.: do uzdatniania wody pitnej i do technologii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BRENNTAG POLSKA SP. Z O.O., 47-224 KĘDZIERZYN - KOŹLE UL. BEMA 21, 47-224 KĘDZIERZYN- KOŹLE, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 22080,00

 • Oferta z najniższą ceną: 22080,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24000,00

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.