Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-01-09

Stargard Szczeciński: Przetarg nieograniczony nr 23/n/do/2012 r.

Numer ogłoszenia: 12676 - 2013; data zamieszczenia: 09.01.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 197534 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, tel. 0915776355 wew. 226, faks.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony nr 23/n/do/2012 r..


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawy sprzętu jednorazowego użytku i odczynniki mikrobiologiczne w podziale na 16 pakietów. Część 1 - Artykuły ze stali nierdzewnej drut i gwoździe Część 2 - Zestawy do kaniulacji dużych naczyń i inne Część 3 - Siatka do rekonstrukcji dna miednicy Część 4 - Zestaw do leczenia nie trzymania moczu Część 5 - Siatki do leczenia przepuklin 1 Część 6 - Siatka do leczenia przepuklin 2 Część 7 - materiały sterylne do CPAP Część 8 - Igły Część 9 - Zgłębnik żołądkowy Część 10 - Przedłużacze do karmienia pozajelitowego typu EVA Część 11 - Podłoża bakteriologiczne- suche Część 12 - Krążki do oznaczania lekowrażliwości Część 13 - Lateks do identyfikacji antygenów E.coli (EPEC) metoda gotowania Część 14 - Podłoża transportowo hodowlane Część 15 - Szkło Część 16 - Testy immunochromatograficzne..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33.14.10.00 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1   

Nazwa: Część 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • PPUH Medgal Józef Borowski ul. Wąska 59, 15-122 Białystok, ul. Wąska 59, 15-122 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3153,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 3321,00


 • Oferta z najniższą ceną: 3321,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3321,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Część 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • CZMiW Centrowet Cezal Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań, ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27066,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 27799,09


 • Oferta z najniższą ceną: 27799,09 / Oferta z najwyższą ceną: 27799,09


 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Część 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Polhernia Beata Galos ul. Jagiellońska 28c/7, 80-366 Gdańsk, ul. Jagiellońska 28c/7, 80-366 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 49410,00


 • Oferta z najniższą ceną: 49410,00 / Oferta z najwyższą ceną: 77760,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Część 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 10800,00


 • Oferta z najniższą ceną: 10800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 21600,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Część 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12350,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 13095,00


 • Oferta z najniższą ceną: 13095,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13095,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Część 6


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5130,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 5508,00


 • Oferta z najniższą ceną: 5508,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5508,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Część 7


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5520,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 4033,8


 • Oferta z najniższą ceną: 4033,8 / Oferta z najwyższą ceną: 5512,05


 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Część 8


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • CZMiW Centrowet Cezal Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań, ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1380,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 1483,27


 • Oferta z najniższą ceną: 1483,27 / Oferta z najwyższą ceną: 1483,27


 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Część 9


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • CZMiW Centrowet Cezal Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań, ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 96,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 70,85


 • Oferta z najniższą ceną: 70,85 / Oferta z najwyższą ceną: 70,85


 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa: Część 11


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 127,44


 • Oferta z najniższą ceną: 127,44 / Oferta z najwyższą ceną: 127,44


 • Waluta: PLN.

Część NR: 12   

Nazwa: Część 12


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 357,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 378,00


 • Oferta z najniższą ceną: 378,00 / Oferta z najwyższą ceną: 378,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 14   

Nazwa: Część 14


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 288,5 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 296,78


 • Oferta z najniższą ceną: 296,78 / Oferta z najwyższą ceną: 296,78


 • Waluta: PLN.

Część NR: 15   

Nazwa: Część 15


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3282,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 3522,96


 • Oferta z najniższą ceną: 3522,96 / Oferta z najwyższą ceną: 3522,96


 • Waluta: PLN.

Część NR: 16   

Nazwa: Część 16


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • PTH Chemland Zbigniew Bartczak ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard, ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard Szczeciński, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 204,82 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 204,6


 • Oferta z najniższą ceną: 204,6 / Oferta z najwyższą ceną: 204,6


 • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Stargardzie Szczecińskim » więcej : Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU