eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stargard Szczeciński › Przetarg nieograniczony nr 23/n/do/2012 r.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-01-09

Stargard Szczeciński: Przetarg nieograniczony nr 23/n/do/2012 r.
Numer ogłoszenia: 12676 - 2013; data zamieszczenia: 09.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 197534 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, tel. 0915776355 wew. 226, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony nr 23/n/do/2012 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawy sprzętu jednorazowego użytku i odczynniki mikrobiologiczne w podziale na 16 pakietów. Część 1 - Artykuły ze stali nierdzewnej drut i gwoździe Część 2 - Zestawy do kaniulacji dużych naczyń i inne Część 3 - Siatka do rekonstrukcji dna miednicy Część 4 - Zestaw do leczenia nie trzymania moczu Część 5 - Siatki do leczenia przepuklin 1 Część 6 - Siatka do leczenia przepuklin 2 Część 7 - materiały sterylne do CPAP Część 8 - Igły Część 9 - Zgłębnik żołądkowy Część 10 - Przedłużacze do karmienia pozajelitowego typu EVA Część 11 - Podłoża bakteriologiczne- suche Część 12 - Krążki do oznaczania lekowrażliwości Część 13 - Lateks do identyfikacji antygenów E.coli (EPEC) metoda gotowania Część 14 - Podłoża transportowo hodowlane Część 15 - Szkło Część 16 - Testy immunochromatograficzne..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Część 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPUH Medgal Józef Borowski ul. Wąska 59, 15-122 Białystok, ul. Wąska 59, 15-122 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3153,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3321,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3321,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3321,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Część 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CZMiW Centrowet Cezal Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań, ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27066,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 27799,09

 • Oferta z najniższą ceną: 27799,09 / Oferta z najwyższą ceną: 27799,09

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Część 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polhernia Beata Galos ul. Jagiellońska 28c/7, 80-366 Gdańsk, ul. Jagiellońska 28c/7, 80-366 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 49410,00

 • Oferta z najniższą ceną: 49410,00 / Oferta z najwyższą ceną: 77760,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Część 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 10800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 21600,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Część 5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12350,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13095,00

 • Oferta z najniższą ceną: 13095,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13095,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Część 6

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5130,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5508,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5508,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5508,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Część 7

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5520,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4033,8

 • Oferta z najniższą ceną: 4033,8 / Oferta z najwyższą ceną: 5512,05

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Część 8

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CZMiW Centrowet Cezal Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań, ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1380,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1483,27

 • Oferta z najniższą ceną: 1483,27 / Oferta z najwyższą ceną: 1483,27

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Część 9

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CZMiW Centrowet Cezal Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań, ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 96,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 70,85

 • Oferta z najniższą ceną: 70,85 / Oferta z najwyższą ceną: 70,85

 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa: Część 11

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 127,44

 • Oferta z najniższą ceną: 127,44 / Oferta z najwyższą ceną: 127,44

 • Waluta: PLN.

Część NR: 12   

Nazwa: Część 12

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 357,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 378,00

 • Oferta z najniższą ceną: 378,00 / Oferta z najwyższą ceną: 378,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 14   

Nazwa: Część 14

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 288,5 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 296,78

 • Oferta z najniższą ceną: 296,78 / Oferta z najwyższą ceną: 296,78

 • Waluta: PLN.

Część NR: 15   

Nazwa: Część 15

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3282,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3522,96

 • Oferta z najniższą ceną: 3522,96 / Oferta z najwyższą ceną: 3522,96

 • Waluta: PLN.

Część NR: 16   

Nazwa: Część 16

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PTH Chemland Zbigniew Bartczak ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard, ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard Szczeciński, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 204,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 204,6

 • Oferta z najniższą ceną: 204,6 / Oferta z najwyższą ceną: 204,6

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.