eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kożuchów › Remont dróg woj. na terenie RDW w KożuchowieZadanie nr 1 - droga woj. nr 287 km 40+400÷41+100 m. Drożków Zadanie nr 2 - droga woj. nr 297 km 36+250 ÷ 37+350 na odc. Leszno Dolne - Leszno Górne

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-04-26

Kożuchów: Remont dróg woj. na terenie RDW w Kożuchowie: Zadanie nr 1 - droga woj. nr 287 km 40+400÷41+100 m. Drożków Zadanie nr 2 - droga woj. nr 297 km 36+250 ÷ 37+350 na odc. Leszno Dolne - Leszno Górne
Numer ogłoszenia: 123795 - 2011; data zamieszczenia: 26.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 102133 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie, ul. Szprotawska 30, 67-120 Kożuchów, woj. lubuskie, tel. 068 3552614, faks 068 3552615.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg woj. na terenie RDW w Kożuchowie: Zadanie nr 1 - droga woj. nr 287 km 40+400÷41+100 m. Drożków Zadanie nr 2 - droga woj. nr 297 km 36+250 ÷ 37+350 na odc. Leszno Dolne - Leszno Górne.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje: Remont drogi woj. nr 287 km 40+400÷41+100 m.Drożków będzie polegał na: Frezowaniu istniejącej nawierzchni na głębokość 4 cm, na powierzchni 4200,00 m2, Oczyszczeniu i skropieniu warstw bitumicznych nawierzchni na powierzchni 4200,00 m2, Wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11, grubość warstwy 4 cm na powierzchni 4200,00 m2. Remont drogi woj. nr 297 km 36+250÷37+350 odc.Leszno Dolne-Leszno Górne będzie polegał na: - Frezowaniu istniejącej nawierzchni na głębokość 4 cm, na powierzchni 6600,00 m2, - Oczyszczeniu i skropieniu warstw bitumicznych nawierzchni na powierzchni 6600,00 m2, - Wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11, grubość warstwy 4 cm na powierzchni 6600,00 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania określone zostały w Rozdziale III SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Remont dróg woj. na terenie RDW w Kożuchowie: Zadanie nr 1 - droga woj. nr 287 km 40+400÷41+100 m.Drożków

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 144102,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 105000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 105000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 179340,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Remont dróg woj. na terenie RDW w Kożuchowie: Zadanie nr 2 - droga woj. nr 297 km 36+250 ÷ 37+350 na odc. Leszno Dolne - Leszno Górne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 226446,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 158400,00

  • Oferta z najniższą ceną: 158400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 250800,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.