Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-04-26

Kożuchów: Remont dróg woj. na terenie RDW w Kożuchowie:
Zadanie nr 1 - droga woj. nr 287 km 40+400÷41+100 m. Drożków
Zadanie nr 2 - droga woj. nr 297 km 36+250 ÷ 37+350
na odc. Leszno Dolne - Leszno Górne


Numer ogłoszenia: 123795 - 2011; data zamieszczenia: 26.04.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 102133 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie, ul. Szprotawska 30, 67-120 Kożuchów, woj. lubuskie, tel. 068 3552614, faks 068 3552615.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg woj. na terenie RDW w Kożuchowie:
Zadanie nr 1 - droga woj. nr 287 km 40+400÷41+100 m. Drożków
Zadanie nr 2 - droga woj. nr 297 km 36+250 ÷ 37+350
na odc. Leszno Dolne - Leszno Górne.


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje:
Remont drogi woj. nr 287 km 40+400÷41+100 m.Drożków będzie polegał na:
Frezowaniu istniejącej nawierzchni na głębokość 4 cm, na powierzchni 4200,00 m2,
Oczyszczeniu i skropieniu warstw bitumicznych nawierzchni na powierzchni 4200,00 m2,
Wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11, grubość warstwy 4 cm na powierzchni 4200,00 m2.

Remont drogi woj. nr 297 km 36+250÷37+350 odc.Leszno Dolne-Leszno Górne będzie polegał na:
- Frezowaniu istniejącej nawierzchni na głębokość 4 cm, na powierzchni 6600,00 m2,
- Oczyszczeniu i skropieniu warstw bitumicznych nawierzchni na powierzchni 6600,00 m2,
- Wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11, grubość warstwy 4 cm na powierzchni 6600,00 m2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania określone zostały w Rozdziale III SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1   

Nazwa: Remont dróg woj. na terenie RDW w Kożuchowie:
Zadanie nr 1 - droga woj. nr 287 km 40+400÷41+100 m.Drożków


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 144102,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 105000,00


  • Oferta z najniższą ceną: 105000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 179340,00


  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Remont dróg woj. na terenie RDW w Kożuchowie:
Zadanie nr 2 - droga woj. nr 297 km 36+250 ÷ 37+350 na odc. Leszno Dolne - Leszno Górne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 226446,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 158400,00


  • Oferta z najniższą ceną: 158400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 250800,00


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI KOŻUCHÓW PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi KOŻUCHÓW »
więcej : Roboty w zakresie nawierzchni dróg »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.