Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2009-04-27

Mściwojów: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:
Budowa Sali sportowej wraz zapleczem socjalnym przy publicznym Gimnazjum w Marcinowicach


Numer ogłoszenia: 121850 - 2009; data zamieszczenia: 27.04.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 85286 - 2009r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mściwojów, Mściwojów 43, Mściwojów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8728522 w. 22, faks .


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:
Budowa Sali sportowej wraz zapleczem socjalnym przy publicznym Gimnazjum w Marcinowicach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie nadzoru inwestorskiego dla zadania Budowa Sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinowicach. Sala sportowa wykonana w konstrukcji szkieletowej, opartej na słupach żelbetowych i przykrytej dachem konstrukcji łukowej, wykonanej w technologii ABM, z warstwą termiczną i izolacją dźwiękoszczelną tzw. systemem steel waves, wyposażona jest w boiska sportowe do koszykówki, tenisa, siatkówki, halowej piłki ręcznej i nożnej. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych w terminie do dnia odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego z uwzględnieniem okresu rękojmi. Planowany okres zakończenia inwestycji listopad 2010r. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: teren budowy przy publicznym Gimnazjum w Marcinowicach..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

74.23.15.40 - 74.23.15.40
.


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 78000.00 PLN.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.04.2009.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)  • Cena wybranej oferty: 78000.00

  • Oferta z najniższą ceną: 78000.00 oferta z najwyższą ceną: 187000.00

  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI MŚCIWOJÓW PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi MŚCIWOJÓW »
więcej : »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU