eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Złoczew › Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew wraz z usługą zorganizowania finansowania przez Wykonawce i spłacaną przez Zamawiającego z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2008-06-04

Złoczew: Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew wraz z usługą zorganizowania finansowania przez Wykonawce i spłacaną przez Zamawiającego z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną
Numer ogłoszenia: 119432 - 2008; data zamieszczenia: 04.06.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 40792 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Szeroka, 98-270 Złoczew, woj. łódzkie, tel. 043 8202460, fax 043 8202592.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew wraz z usługą zorganizowania finansowania przez Wykonawce i spłacaną przez Zamawiającego z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, a nastepnie umożliwienie Zamawiającemu spłaty kosztów za wykonane roboty w ratach kapitałowych przez okres wynikający z przedstawionego harmonogramu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.31.61.10 - Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Kod CPV wg słownika 2008: 45.31.61.10 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego Oryginalny kod CPV: 66.00.00.00 - Usługi pośrednictwa finansowego Kod CPV wg słownika 2008: 66.00.00.00 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1026750,31 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: NAZWA: Remont i przebudowa systemu oswietlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew wraz ze zorganizowaniem usługi finansowania robót budowlanych przez Wykonawce a spłacaną przez Zamawiającego z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 1026750.31
  • Oferta z najniższą ceną: 1026750.31 / oferta z najwyższą ceną: 1177380.80
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.