eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-05-15

Warszawa: Świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie
Numer ogłoszenia: 107635 - 2012; data zamieszczenia: 15.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. Gen. J. Bema 91, 01-233 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 571 50 24, faks 022 571 50 50 , strona internetowa www.ops-wola.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz osób zmarłych, którym Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do postanowień art. 17, ust 1, pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów, realizowanych przez m. st. Warszawę (Uchwała Nr LX/1840/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r.). Realizacja umowy nastąpi od dnia jej podpisania do czasu zrealizowania max 20 pogrzebów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.00.00 - Usługi pogrzebowe i podobne .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego [numer ogłoszenia: 286456 - 2011 z dnia 13.09.2011r.] oraz w Rozdziale 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia podstawowego, numer postępowania: SZP-ED-351-15/11, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 04 października 2011 roku - Umowa nr 88/2011. Zamówienie uzupełniajace jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Udzielone będzie dotychczasowemu wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Udzielenie zamówienia uzupełniającego jest zgodne z dyspozycją art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Redutowa 25, 01-106 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.